Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
7.2.2019

Vuoden 2018 Lappset-palkinnon saa maisema-arkkitehti Heta Seppälä

Seppälä Heta Lappset stipendin 2018 saaja (kesk) Aalto yliopisto Viherpäivät 07 02 2019 Jyväskylä.jpg Maisema-arkkitehti Heta Seppälä (kesk.) sai vuoden 2018 Lappset-stipendin ansiokkaasta diplomityöstään. Diplomin ja palkinnon ojensi Pohjoismaiden liiketoimintadivisioonan johtaja Erkki Ikäheimo. Kuvassa oikealla Aalto-yliopiston lehtori Emilia Weckman.
Kaupungin_aineenvaihdunta Heta Seppälä.png Kaupungin aineenvaihdunta voidaan Heta Seppälän mukaan kuvailla erilaisina virtoina.

Seppälä tarkastelee kaupungin aineenvaihduntaa skenaariomenetelmän avulla.

Heta Seppälä käsittelee diplomityössään ajankohtaista urbaania metabolisimia eli miten kaupungin aineenvaihduntaa – materiaali- ja energiavirtoja – voidaan kehittää nykyistä kestävämmäksi. Hän tarkastelee aihetta esimerkkikohteen, Salon kaupungin, avulla.

Työ esittelee neljä eri tulevaisuuden skenaariota, jotka perustuvat erilaisiin talouden, elämäntavan, ympäristötietoisuuden, luonnonvarojen käytön ja kaupunkikehityksen muutostekijöihin.

Kaksi skenaarioista on epätoivottavia yhteiskunnan tiloja, dystopioita, tilanteesta, joissa kulutusta ja materiaalivirtoja ei ole onnistuttu hillitsemään. Kolmannessa skenaariossa Salon kaupunki siirtyy bio- ja kiertotalouteen ja pyrkii ehkäisemään ympäristöongelmia ympäristöteknologian ja vihreän kasvun avulla. Neljäs skenaario kuvaa ihanteellista tilaa, utopiaa, tilanteesta, jossa materiaalivirtoja vähennetään laskemalla elintasoa ja ekologiset arvot nostetaan taloudellisten arvojen edelle. Skenaariot tuovat esille uhkakuvia, mutta myös mahdollisuuksia kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Skenaariomenetelmällä laajempia mahdollisuuksia

Lappset-toimikunta toteaa, että Seppälä on tarttunut ajankohtaiseen ja hyvin vaativaan aihepiiriin, joka on edellyttänyt urbaanin metabolismin monitieteisen käsitteen ymmärtämistä. Toimikunnan mukaan on tärkeää, että maisema-arkkitehdit osallistuvat keskusteluun ja tuovat siihen mukaan oman maiseman ja luonnon prosesseihin perustuvan näkemyksensä.

Opinnäytteen esittelemän skenaariotyöskentelyn toimikunta näkee kiinnostavana menetelmänä, jonka avulla voi tuoda esille vaihtoehtoisia – sekä toivottuja että pelättyjä – tulevaisuudenkuvia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Skenaariomenetelmää olisi mahdollista soveltaa laajemmin kaupunkisuunnittelun strategisella tasolla ja edistää samalla kestävää suunnittelua tukevia valintoja.

Lappset-stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä, joka myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaalle diplomityön tekijälle. Palkinnon suuruus on 2 000 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy. Stipendi luovutettiin Heta Seppälälle Jyväskylässä pidettyjen Viherpäivien yhteydessä 7. helmikuuta 2019.

Lisätietoja: 
- Professori Ranja Hautamäki, Aalto-yliopisto, p. 050 523 2207, ranja.hautamaki@aalto.fi
- Maisema-arkkitehti Heta Seppälä, Aalto-yliopisto, p. 040 163 7246, heta-maija.seppala@ramboll.fi
- Johtaja Erkki Ikäheimo, Lappset Group Oy, p. 040 535 9962, erkki.ikaheimo@lappset.com