Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
15.2.2018

Vuoden 2017 Lappset-stipendi myönnettiin maisema-arkkitehti Anni-Mari Anttolalle

WEB Lappset stipendi Aalto yliopisto Emilia Weckman Anni_Mari Anttola Erkki Ikaheimo 14022018 Eveliina Salmivuori.jpg Maisema-arkkitehti Anni-Mari Anttola (kesk) sai vuoden 2017 Lappset-stipendin ansioistaan Aalto-yliopiston parhaana maisema-arkkitehtuurin diplomityönä. Kuvassa vasemmalla lehtori Emilia Weckman Aalto-yliopistosta ja Lappsetin johtaja Erkki Ikäheimo. Valokuva: Eveliina Salmivuori/Lappset Group Oy.

Diplomityö Helsingin niittyverkoston kehittämisestä toi Lappset-palkinnon. Palkitsemisperusteiden mukaan Anttolan diplomityö “Helsingin niittyverkosto -analyysi ja kehittämissuunnitelma” tuo esille uuden ja kiinnostavan näkökulman niittyihin ja avoimiin maisematiloihin osana kasvavan kaupungin viherrakennetta. Työssä tutkitaan innovatiivisesti niittyjen kaupunkiekologisia erityiskysymyksiä maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta ja esitetään vakuuttavasti kehittämisperiaatteita maankäytön, maisemanhoidon ja -suojelun tasoilla.

Anttolan todetaan tarttuneen ajankohtaiseen ja hyvin vaativaan aihepiiriin, joka on edellyttänyt myös kaupunkiekologian syvällistä tuntemusta. Opinnäyte tuo esille Helsingin niittyverkoston merkityksen ja sen tulokset ovat myös laajemmin sovellettavissa tiivistyvien kaupunkien avoimien maisematilojen kehittämisessä.

“Anni-Mari Anttolan työ kytkeytyy globaaliin huoleen pölyttäjähyönteisten vähenemisestä ja biodiversiteetin köyhtymisestä. Niittyverkosto on monimuotoisuuden näkökulmasta avainasemassa. On hyvin tärkeää, että siihen otetaan kantaa maisema-arkkitehtuurin keinoin vaalimalla perinteisiä niittyjä ja luomalla myös uusia biotooppeja, esimerkiksi monimuotoisia liikenneviheralueita ja viherkattoja”, kertoo maisemasuunnittelun professori Ranja Hautamäki Aalto-yliopistosta.

Lappset-stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä, joka myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaalle diplomityön tekijälle. Palkinnon suuruus on 1 700 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy.

Lisätietoa:
Professori Ranja Hautamäki, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, p. 050 5232 207, etunimi.sukunimi@aalto.fi