Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
17.8.2015

Uudet lajit innoittavat lapsia ja nuoria liikkumaan, kirjoittaa Helsingin Sanomat

Kuva_Parkourleiriltä_Rovaniemellä_07_2010.jpg

Helsingin Sanomat nosti esiin uusien lajien merkityksen lasten ja nuorten liikuttajina 15.8.2015 julkaistussa pääkirjoituksessaan. Kirjoittajat ovat perehtyneet nuorison kulttuuriin. Veli Liikanen toimii tutkijana nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa Mikkelin ammattikorkeakoulussa, ja Anni Rannikko on tutkijana Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella.

#parkour #skeittaus #skuuttaus #rollerderby ovat Suomessa suhteellisen tuoreita liikuntalajeja, jotka kasvattavat lasten ja nuorten keskuudessa suosiotaan koko ajan. Nämä ns. vapaat uudet liikuntamuodot eivät noudata perinteisten lajien toimintatapoja vaan perustuvat liikkumisen iloon, yhdessä tekemiseen, toisilta oppimiseen, itsensä haastamiseen ja hyvänolontunteen saavuttamiseen itse tekemisen aikana. Tekemisen pitää olla hauskaa.

”Merkittävälle osalle nuorista liikuntainnostuksen syttyminen kytkeytyy elämyksiin ja alakulttuurisiin koukkuihin. Liikkumaan lähdetään, jos tekemisestä saa iloa, yhteenkuuluvuuden tunteita, "cooliuden" ja siisteyden fiiliksiä sekä vertaisten tunnustusta.”, Veli Liikanen ja Anni Rannikko kirjoittavat.

”Liikkuvien nuorten määrän kasvattaminen vaatii entistä monipuolisempaa erilaisten liikkumisen tapojen valikoimaa. Monet nuorten keskuudessa suosiotaan kasvattaneet uudet liikuntalajit, kuten skeittaus, parkour ja roller derby, laajentavat käsitystämme liikunnan tekemisen tavoista ja tiloista.”, toteavat Liikanen ja Rannikko.

”Tiukkapipoinen, "nolo" liikunta tai perinteisten liikuntajärjestöjen ohjelmallisuus ei houkuta näitä nuoria. Skeittauksen ja parkourin kaltaisella elämäntapaliikunnalla on tärkeä rooli nuorten liikuntamahdollisuuksien monipuolistajana.”

Omien suoritusten kuvaus videolle ja videoiden jakaminen kuuluvat olennaisena osana uusiin lajeihin. Videoita jaetaan, niitä kommentoidaan ja niistä opitaan. Samalla kehittyvät harrastajan audiovisuaaliset tiedot ja taidot, huomaamatta, kuin itsestään. 

Lappset on omalta osaltaan puhunut liikunnan merkityksestä osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia yli neljän vuosikymmenen ajan. Monissa asioissa olemme olleet edelläkävijöitä, kuten #parkour –kenttien tuomisessa markkinoille jo 2010-luvun alussa. Yhdessä parkourin ammattilaisten kanssa suunnittelemamme konsepti palkittiin Vuoden liikuntatekona vuonna 2010.

Parkour-puistojen rinnalle ovat tulleet modernia muotoilua edustavat fitness-välineet, jotka soveltuvat niin #streetworkout’n kuin #fitness’n ja #crossfit’n tai perinteisemmän lihaskuntoharjoittelun tekemiseen.

Tutustu #parkour ja #sport mallistoihimme!

Lue lisää Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta 15.8.2015.