Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
27.9.2017

Tulevaisuuden oppimisympäristöt -kutsuseminaari Oulussa pohtii luovien leikki- ja liikunta-alueiden suunnittelua

INTERACTIVE_3900_ MEMO_MEMORY_GAME_03.jpg Tulevaisuuden leikki- ja liikunta-alueet yhdistävät teknologiaa, leikillistä oppimista ja liikuntaa. Tulevaisuuden oppimisympäristöt -kutsuseminaari pureutuu visioimaan uusia, luovuutta ja oppimista tukevia ympäristöjä. Kuvassa Lappset Memo, joka on liikunnallinen ja oppimista tukeva muistipeli.

Lappset ja Oulun kaupunki järjestävät yhteistyössä Tulevaisuuden oppimisympäristöt -kutsuseminaarin 4.-5. lokakuuta 2017. Maisema-arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun opiskelijat pohtivat yhdessä kaupunki- ja liikunta-alueiden suunnittelijoiden kanssa, millaisia tulevaisuuden oppimisympäristöjen tulisi olla. Oulun kaupunki esittelee opiskelijoille myös 2017-2018 maisemasuunnittelun ideakilpailun kohdetta, Kiimingin urheilukeskusta.

Millaisia ovat tulevaisuuden oppimisympäristöt? Ovatko ne monimuotoisia, esteettömiä ja oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajallakin? Tulisiko oppimisympäristöjen tarjota tilaa lapsille ja nuorille luoviin ratkaisuihin, asioiden tutkimiseen ja tarkasteluun? Näin kysymyksiin haetaan vastauksia Oulun kaupungin sekä leikki- ja liikuntapaikkoja valmistavan Lappset Group Oy:n yhteistyössä Ympäristötalolla järjestämässä Tulevaisuuden oppimisympäristöt –kutsuseminaarissa 4.-5.10.2017. 

Lasten kasvua ja kehitystä tukevilla ympäristöllä on merkitys aina varhaiskasvatuksesta peruskoulun, lukion ja ammatilliseen koulutukseen asti. Seminaariin on kutsuttu maisema-arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun sekä liikunta-alan korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijoita. Ohjelma pureutuu tulevaisuuden oppimisympäristöjen suunnitteluun niin kaupunkisuunnittelun kuin lasten liikkumisen ja haasteellisuuden näkökulmista.

Oulun kaupunki on viime vuosien aikana investoinut voimakkaasti asukkaidensa hyvinvointia tukeviin leikki- ja liikunta-alueisiin, joista esimerkkeinä ovat Hiirosen, Hollihaan ja Ritaharjun kaikille avoimet ulkokuntoilupuistot.
 
Seminaarissa Oulun kaupunki esittelee opiskelijoille myös vuoden 2017-2018 maisemasuunnittelun ideakilpailun kohdetta Kiimingin urheilukeskusta sekä Hollihaan toimintapuistoa ja Kuusisaaren tapahtumapuistoa. Ideakilpailua on järjestetty Lappsetin toimesta yhteistyössä kuntien ja kaupunkien sekä maisemasuunnittelun opinahjojen kanssa yli neljä vuosikymmentä. 

Kaksipäiväisen seminaarin ohjelmassa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden maisema-arkkitehti Mirjam Larinkari kertoo Oulun kaupungin ajankohtaisista, aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustavista viheralueprojekteista. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tutkija Henna Haapala valottaa fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiselle. Maisema-arkkitehti Jenny Asanti pohtii, millaisia haasteita oppimisympäristöjen tulisi tarjota. Opiskelijoille suunnatun työpajan vetää arkkitehti Aleksi Niemeläinen Futudesign’sta.

Lisätietoja:
- Mirjam Larinkari, maisema-arkkitehti, Oulun kaupungin yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, +358 44 703 2117, etunimi.sukunimi@ouka.fi
- Aarni Mertala, liikuntatuotteiden konseptipäällikkö, Lappset Group Oy, +358 400 328 481, etunimi.sukunimi@lappset.com