Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
5.5.2021

Toimittaja-auditoinnit ovat tärkeä osa Lappset-konsernin vastuullisuutta 

Vaarala Tuomo III.jpg Lappset-konsernin globaalien hankintojen laadusta ja vastuullisuudesta vastaava Tuomo Vaarala auditoi vuosittain lukuisia alihankkijoita sekä raaka-aineiden ja komponenttien toimittajia. Auditoinneilla Lappset haluaa varmistaa hankintaverkostossa olevien yhteistyökumppaneiden toiminnan vastuullisuuden.
Logistics and storage supplier audits Vaarala Tuomo.jpg Lappset-konsernin tekemät auditioinnit keskittyvät tarkastelemaan hankintaverkoston kumppaneiden ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuullisuuden ja yrityksen hallinnon kokonaisuuksia. Tuotanto- ja toimitilojen järjestys, siisteys ja työturvallisuus ovat esimerkkejä tarkastusten kohteista.

Yhteistyö alihankkijoiden ja raaka-ainetoimittajien kanssa on keskeinen osa Lappsetin menestymistä. Konsernin liikevaihdosta yli puolet syntyy hankintakustannusten kautta suorina materiaali- ja palveluhankintoina.

”On sanomattakin selvää, että hankintaan liittyvien kauppasuhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen ovat erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, erityisesti näinä poikkeuksellisina aikoina. Yhdessä ja yhteistyössä toimittajiemme sekä alihankkijoidemme kanssa olemme onnistuneet välttämään raaka-aineiden ja komponenttien pulan, ja siten ylläpitämään asiakkaillemme tärkeän korkean toimitusvarmuuden. Siitä on kiittäminen myös meidän hankintaverkostoamme,” hankintajohtaja Reine Karlsson korostaa. 

Auditointi on yhteistyötä ja molemminpuolista oppimista 
Luotettavien ja vastuullisesti toimivien toimittajien valinta sekä toimittajasuhteen kehittäminen ovat konsernin hankintatiimin työn keskiössä. Lappsetille hankittavia tuotteita ja palveluita valvotaan säännöllisesti tehtävillä toimittaja-auditoinneilla, joilla varmistetaan vaadittujen kriteerien täyttyminen.   

”Auditoinnit keskitetään hankinnan arvon mukaan suurimpiin toimittajiin ja kriittisesti merkittäviin komponentteihin. Haluamme varmistua, että kaikkiin Lappsetin toiminnan tarpeisiin liittyviin hankintoihin ja ostoihin saadaan oikea-aikainen sekä laadukas toimitus. Vastuullisuuteen kuuluvat asiat ovat keskeinen osa tarkastustoimintaamme vuonna 2014 määriteltyjen hankinnan vastuullisuuskriteerien mukaisesti,” Reine Karlsson jatkaa. 

Auditointi on paljon enemmän kuin pelkkien yksityiskohtien tarkastelua. Toiminnan yhteisen tarkastelun yhteydessä syntyy usein uusia ideoita, mikä koetaan molemmin puolin palkitsevana. 

”Monilla toimittajilla on perinpohjainen ja syvä asiantuntemus sekä pitkä kokemus omasta toimialastaan, minkä ansiosta toimittaja-asiakkaan omaama tieto välittyy luottamuksellisesti Lappsetille. Auditoinnit palvelevat molemminpuolista oppimista.” 

Lappsetin auditointiohjelman sisältö ja kattavuus  
Auditointien vuosisuunnitelmaan sisältyy sisäisiä ja ulkoisia sekä toimittajien ja asiakkaiden suorittamia tarkastuksia. Lappsetin hankintoja koskevasta auditointisuunnitelmasta ja sen edistymisestä vastaa Tuomo Vaarala yhteistyössä hankintakategoriasta vastaavien kollegoiden kanssa. Kuluvan vuoden tavoitteena on auditoida yli 50 % hankintavolyymista. 

”Auditoinnit pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään paikan päällä. Covid-19 epidemian aiheuttamat matkustusrajoitteet ovat estäneet aiemman  suunnitelman toteutumisen sellaisenaan. Olemme siirtyneet sujuvasti etäauditointeihin uudistamalla aiempaa toimintatapaa etäauditoinneille soveltuvaksi,” Tuomo Vaarala sanoo. 

Auditoinnissa tarkastellaan laadun, ympäristön, sosiaalisen, eettisen sekä kestävän kehityksen mukaisia teemoja. Toimittajan vastauksista ja kerätyistä havainnoista kirjataan yksityiskohtainen raportti ja mahdollisesti esiin tulleet poikkeamat. Poikkeamille kirjataan korjaavien toimenpiteiden tavoiteaika. 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennainen osa auditointeja 
Kestävä kehitys ja vastuullisuus tarkoittavat käytännön valintoja ja tekoja, joita on syytä tarkastella tuotteen koko elinkaaren ajalta.  

”Auditoinneissa painotetaan aiempaa enemmän vastuullisuutta sekä sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia. Osana suunnitelmaa on myös auditoida tytäryhtiöiden tärkeimmät toimittajat sekä osa kotimaan asennustoimittajista.” Tuomo Vaarala kertoo. 

Lisätietoja:   
- Tuomo Vaarala, Global Sourcing Quality and Sustainability Manager, etunimi.sukunimi@lappset.com