Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
9.11.2020

Rovaniemen tehdas läpäisi TüV-auditoinnin kirkkaasti

Rovaniemen tehdas by Esa Junttila.JPG Rovaniemen tehdas on läpäissyt TüV-auditoinnin ja omaa nyt myös tehdassertifikaatin, joka on edellytyksenä mm. TüV:n myöntämiin tuoteturvallisuussertifikaatteihin. Valokuva: Esa Junttila.

Tuoteturvallisuuteen liittyvien sertifikaattien saaminen edellyttää, että myös Lappsetin Rovaniemen tehdas auditoidaan vuosittain TüV:n toimesta. Rovaniemen tehtaan ulkopuolinen arviointi suoritettiin 8. lokakuuta 2020 onnistuneesti, ja tehdas läpäisi tarkastuksen kirkkaasti. Samalla Play Planetarium –tuotteen turvasertifikaatti hyväksyttiin yksittäisenä tuotesertifiointina.

Lappsetin valmistamien tuotteiden turvallisuus on keskeinen osa vastuullisuutta. Tuoteturvallisuus varmistetaan saksalaisen TüV-testitalon prosessien avulla sekä standardien edellyttämillä tuote- ja lujuustesteillä. Se edellyttää myös tuotantolaitoksen auditointia.

Tehtaan auditoinnissa käydään läpi koko tuotantoprosessi

Saksalaiseen tarkkuuteen perustuva TüV:n suorittama auditointi kattaa koko tuotantoprosessin ja koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta. Saapuvan tavaran, kuten raaka-aineiden ja komponenttien, tarkastus sekä siihen liittyvän prosessin ja dokumentoinnin arviointi mukaan lukien poikkeamien käsittely muodostaa osan arvioinnista. 

Tuotantoprosessi ja siihen kuuluvien teknisten laitteiden läpikäynti, erityisesti mittauslaitteiden kalibrointi, työturvallisuus, tuotantohenkilöstön koulutus sekä tuotantoprosessin ja sen osa-alueiden johtaminen kuuluvat auditointiin. 

Laadunvarmistus, reklamaatiot, tuotemuutosten hallinnointi sekä niihin liittyvä dokumentointi arvioidaan. Tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden, osien ja valmiiden tuotteiden varastointi käydään läpi kriittisin silmin.

Sertifikaatti on todiste vaatimusten täyttymisestä

Yksittäisten leikki- ja liikuntatuotteiden turvallisuustestauksen tulokset näkyvät TüV-sertifikaattina, joka on yleensä vaatimuksena esimerkiksi julkisissa hankintapyynnöissä. 

Lokakuun alussa tehdyn tehdasauditoinnin tuloksena Lappsetin Rovaniemen tuotantolaitoksella on myös TüV:n myöntämä tehdassertifikaatti, joka kertoo tehtaan toiminnan olevan vaatimusten mukaista.

”Sertifikaatti on ulkopuolisen tahon todiste tuotteen oikeanlaisesta suunnittelusta, rakenteen kestävyydestä, oikeanlaisista materiaaleista ja turvastandardin vaatimusten täyttämisestä. Vuosittain tehtävän tehdasauditoinnin sertifikaatti puolestaan vahvistaa tuotannon toiminnan vastaavan kansainvälisiä vaatimuksia,” sanoo D&E Manager Antti Jokelainen.

TüV on lyhenne saksan kielisistä sanoista Technischer Überwachungsverein.

Lappsetin Rovaniemen tehdas on auditoitu 1980-luvulta lähtien. Kaikki Lappsetin suunnittelemat ja valmistamat leikki- ja liikuntapaikkavälineet käyvät läpi TüV:n tuoteturvallisuustestauksen sekä omaavat asianmukaiset turvasertifikaatit.

TüV:n tekemän tehdasauditoinnin lisäksi Lappsetin tuotantolaitoksia arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisen organisaation toimesta, jolloin tarkastelun kohteena ovat ISO 9001 –laatu- ja ISO 14001 –ympäristönhallintajärjestelmät. Alueviranomaiset tekevät näiden lisäksi erilaisia lakisääteisiä tarkastuksia tuotantolaitoksiin.

Lisätietoja:
- Antti Jokelainen, Manager, Design & Engineering, antti.jokelainen@lappset.com