Arvoisat Lappsetin verkkosivujen käyttäjät!

Haluamme jakaa teille jännittäviä uutisia: työskentelemme tällä hetkellä verkkosivustomme kehittämisen parissa parantaaksemme sen käytettävyyttä sekä lisätäksemme inspiroivaa sisältöä. Muutoksia tehdessämme saatatte kohdata joitakin tilapäisiä ongelmia sivuston käytössä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa mahdollista haittaa ja kiitämme kärsivällisyydestänne. Sivustouudistukset ovat nähtävissä pian, joten pysykää linjoilla ja nauttikaa selailusta!

Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
8.3.2022

Maisema-arkkitehti Kaisla Rahkola sai Lappset-stipendin

Kaisla Rahkola_Lappset_stipendi.JPG Maisema-arkkitehti Kaisla Rahkola palkittiin Lappset-stipendillä kaivosteollisuuden maisemahistoriaa ja -vaikutuksia käsittelevästä diplomityöstään Aalto-yliopistossa.

Diplomityössään Rahkola käsittelee kaivosteollisuuden maisemahistoriaa ja maisemavaikutuksia. Lappset palkitsee Aalto-yliopiston ansiokkaaksi arvioiman maisema-arkkitehtuurin diplomityön vuosittain stipendillä.

Kaivosteollisuus tuottaa sekä virallista teollisuusperintöä että tahatonta ja ristiriitaista kulttuuriperintöä, jota emme ole tarkoittaneet jättää tuleville sukupolville. Kaisla Rahkola tutkii diplomityössään Kemijärven Misi-Raa´assa sijaitsevaa lakkautettua Raajärven rautakaivosta ja sen jälkiteollista maisemaa, joka nivoutuu yhteen luonnon prosessien kanssa.

Työssään Rahkola pohtii, miten luontoa ja ympäristöä tuhoavien teollisuuden alojen perintöä ja maisemajälkiä tulisi käsitellä maisema-arkkitehtuurin keinoin.

Lappset-toimikunnan mukaan diplomityön aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä. 

”Työ on arvokas ja herättävä keskustelunavaus kaivosteollisuuden maisemavaikutuksista ja ympäristötuhoista. Se korostaa maisema-arkkitehtuurin roolia jälkiteollisen maiseman vaikean kulttuuriperinnön tulkinnassa ja käsittelyssä”, valintaa perustellaan.

Rahkola keskittyi työssään kaivosmaiseman kertovuuteen, eli maisemahistorian näkyväksi ja ymmärrettäväksi tekemiseen. Aihetta hän pohjusti maisemahistoriallisen analyysin ja kirjallisuuskatsauksen avulla. Työn suunnitelmaosassa Rahkola hyödynsi kehittämiään narratiivisia menetelmiä: kokemuksen kehystämistä reittien, näkymien ja pysähdyspaikkojen avulla sekä käyttämällä konkreettisia ja symbolisia vihjeitä menneisyydestä. Menetelmiä on mahdollista hyödyntää myös laajemmin maisemahistorian esilletuomisessa.
 
Lappset-stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä. Se myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaan diplomityön tekijälle. Palkinnon suuruus on 2 000 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy.
 
Työn valvojana toimi professori Ranja Hautamäki ja ohjaajina maisema-arkkitehti Matleena Muhonen ja arkkitehti Maiju Suomi. Työ on tehty osana Patrik Söderlundin ja Visa Suonpään (IC-98) johtamaa Luonnontuhopuisto-hanketta, jota rahoittaa Koneen Säätiö.
 
Rahkolan diplomityö: Menneisyyden jäljet – maisemahistoriallinen kertovuus Misi-Raa'an Luonnontuhopuistossa

Lisätietoja:
Maisema-arkkitehti Kaisla Rahkola
kaisla@nomaji.fi
050 917 7334

Professori Ranja Hautamäki 
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
ranja.hautamaki@aalto.fi
050 523 2207