Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
19.3.2021

Maisema-arkkitehti Johanna Tuokko sai Lappset-stipendin

Uunisaari_3 Virtuaalimalli.jpg Uunisaaren virtuaalimalli oli yksi Johanna Tuokon päätutkimuskohteista.
Tuokko Johanna Lappset_stipendiaatti 2020 Aalto yliopisto.jpg Johanna Tuokko tutkii kuinka virtuaalimallinnuksella voidaan parantaa tilallista hahmotettavuutta ja ottaa huomioon muun muassa vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaikutus.

Aalto-yliopistolle tekemässään diplomityössä Tuokko käsittelee virtuaalisen maisemamallinnuksen hyödyntämistä aluesuunnitteluun osallistamisessa.

Kaupunkisuunnittelussa on tärkeää, että alueen sidosryhmät osallistuvat suunnitteluun. Näin suunnittelukohteesta saadaan arvokasta tietoa, mikä osaltaan tekee suunnitteluratkaisuista käyttäjälähtöisempiä. Suunnitelmapiirustukset, kartat, kaavapiirustukset, havainnekuvat ja fyysiset pienoismallit eivät kuitenkaan ole helposti ymmärrettäviä ja luettavia kaikille osallisille.

Diplomityössään Osallistaminen virtuaalisessa maisemassa maisema-arkkitehti Johanna Tuokko selvittää, kuinka virtuaalimallinnusta voidaan hyödyntää aluesuunnittelun osallistamisessa ja kuinka sillä voidaan parantaa tilallista hahmotettavuutta.

Palkintotoimikunnan mukaan diplomityö työn aihe on ajankohtainen 

”Tekijä on ottanut haltuunsa monitahoisen aihepiirin ja hyödyntänyt monipuolisesti kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja tapaustutkimusmenetelmää. Työ on arvokas keskustelunavaus virtuaalisen maiseman osalta”, valintaa perustellaan.

Tuokon löydösten perusteella virtuaalimallinnuksella on myönteinen vaikutus osallistamiseen, mutta tarkempaa tutkimusta tarvitaan yhä siitä, mitä dynaamisia ominaisuuksia ja millaisia elementtejä virtuaalisten maisemamallien tulisi sisältää, jotta ne parantaisivat tilallista hahmotettavuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuden kokemusta. 

Tuokko esittää työssään kyselytutkimusmenetelmiä, joissa virtuaalimallin dynaamiset ominaisuudet olisi jaettu erillisiksi tutkittaviksi tekijöiksi. Tätä kautta päästäisiin tutkimaan tarkemmin, mitkä virtuaalisen maisemamallin ominaisuudet mahdollisesti edesauttaisivat suunnitelmien hahmotettavuutta ja mitkä puolestaan eivät.

Lappset-stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä. Se myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaan diplomityön tekijälle. Palkinnon suuruus on 2 000 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy.

”Visuaalisuus auttaa rakennetun ympäristön suunnittelussa asukkaita ja käyttäjiä muodostamaan selkeän ja todentuntuisen mielikuvan tulevasta ympäristöstä. Osallistavat menetelmät edesauttavat sitoutumista, kun käyttäjien toiveita ja tarpeita on kuunneltu. Meillä Lappsetilla on vuosikymmenten ajan ollut ilo olla mukana tukemassa maisema-arkkitehtuurin tutkimusta stipendin muodossa osana yleishyödyllistä toimintaamme,” Lappsetin Design & Innovations –johtaja Erkki Ikäheimo iloitsee.

Työn valvojana toimi professori Anssi Joutsiniemi ja ohjaajina Juanjo Galan, Lauri Lemmenlehti ja Henna Fabritius.

Lisätietoja:
- Maisema-arkkitehti Johanna Tuokko, johanna.tuokko@wsp.com
- Professori Anssi Joutsiniemi, anssi.joutsiniemi@aalto.fi
- Design & Innovations -johtaja Erkki Ikäheimo, erkki.ikaheimo@lappset.com