Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
9.6.2017

Lappsetin laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät auditoitiin onnistuneesti

mg-img_1139.jpg

ISO 9001-laatujärjestelmän ja ISO 14001-ympäristönhallintajärjestelmän toimivuutta kuvaavat sertifikaatit umpeutuvat kolmen vuoden välein, minkä vuoksi järjestelmät auditoidaan säännöllisin väliajoin riippumattoman ja ulkopuolisen organisaation toimesta. Lappset Group Oy:n Rovaniemen ja Lappset Estonia Oü:n Tallinnan tehtaiden laatu- ja ympäristöjärjestelmät uudelleenarvioitiin kuluvan vuoden kesäkuun alussa erinomaisin tuloksin.

Inspecta Sertifiointi Oy:n tekemän auditoinnin tuloksena Lappsetilla jo 1990-luvun lopusta lähtien käytössä olleet laatu- ja ympäristöjärjestelmät saivat erinomaiset arvosanat.

Lappset valmistaa tuotteita Rovaniemen tehtaalla pääosin puusta. Puuraaka-aineen hankintaan liittyvä PEFC CoC (Chain of Custody, alkuperäketjun hallintaa osoittava sertifiointi) auditoitiin uudelleen hyväksytysti Inspectan toimesta osana järjestelmään liittyvää normaalia tarkastusta. Puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti on voimassa 27.6.2019 saakka.
 

Lean vahvistaa laatua ja tuottaa tuloksia

Pari vuotta sitten käynnistetty Lean-filosofian mukainen toimintatapa tuottaa hyviä tuloksia sekä Rovaniemen että Tallinnan tehtailla. Molempien tuotantolaitosten osalta suorituskyky, henkilöstön osallistaminen, tiedonkulu ja viestintä sekä palaverikäytännöt ovat parantuneet leaniin siirtymisen myötä. Viron tehtaan toimituskyky on selkeästi parantunut leanin mukaisten työmenetelmien ansiosta. Auditoinnissa kiitettiin tehtaiden henkilöstöä kehitystyöstä.

Inspectan auditoinnissa huomioitiin erityisesti tuotantolaitosten siisteys ja suojavälineiden käyttö, mitkä vahvistavat työturvallisuutta entisestään. Reklamaatioiden käsittelyprosessi on parantunut merkittävästi. Auditoinnissa todettiin lisäksi, että Lappsetin sisäiset auditoinnit ja toimittaja-auditoinnit toimivat hyvin sekä tuottavat kehitysehdotuksia.

Lisätietoja:

- Timo Vanhapiha, Laatu- ja ympäristöpäällikkö, timo.vanhapiha@lappset.com
- Tuomo Vaarala, Laatuinsinööri, tuomo.vaarala@lappset.com