Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
3.10.2018

Lappsetin laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät auditoitiin erinomaisin tuloksin uusien vaatimusten mukaisesti

ISO 9001 and 14001 CERTIFICATES LAPPSET 2018.png Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmien mukainen toiminta on osa Lappsetin vastuullisuutta. Molemmat järjestelmät auditoitiin loppukeväästä 2018 erinomaisin tuloksin ja uusien vaatimusten mukaisesti.

Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa Lappset-konsernin vastuullisuutta. Ne auditoidaan säännöllisin väliajoin. Kiwa Inspectan tekemän auditoinnin mukaan ISO 9001 -laatu- ja ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmät läpäisivät arvioinnin erinomaisin tuloksin uusien vaatimusten mukaisesti.

ISO 9001-laatujärjestelmän ja ISO 14001-ympäristönhallintajärjestelmän toimivuutta kuvaavat sertifikaatit umpeutuvat kolmen vuoden välein, minkä vuoksi järjestelmät auditoidaan säännöllisin väliajoin riippumattoman ja ulkopuolisen organisaation toimesta. Lappset Group Oy:n Rovaniemen ja Lappset Estonia Oü:n Tallinnan tehtaiden laatu- ja ympäristöjärjestelmät uudelleenarvioitiin kuluvan vuoden keväällä erinomaisin tuloksin. Auditointitulos vahvistaa, että Lappset toimii molempien järjestelmien uusien ja entistä kattavampien vaatimusten mukaisesti.

Laatujärjestelmän uudet vaatimukset sisältävät muun muassa johtamiseen, riskienhallintaan ja mahdollisuuksiin, hankintaketjun johtamiseen sekä organisaation viestintään liittyviä tarkasteluja. Ympäristöjärjestelmän uudet vaatimukset puolestaan liittyvät muun muassa johtamiseen, riskienhallintaan ja mahdollisuuksiin, ympäristönsuojeluun ja -vaikutusten tunnistamiseen liittyviin asioihin. 

- Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten tarkastelu on huomioitava koko elinkaaren osalta. Muita keskeisiä huomioitavia muutoksia ovat esimerkiksi viestinnän suunnittelu ja ulkoistetut toiminnot, laatuinsinööri Tuomo Vaarala kertoo.

Kiwa Inspectan tekemän auditoinnin tuloksena Lappsetilla jo 1990-luvun lopusta lähtien käytössä olleet laatu- ja ympäristöjärjestelmät läpäisivät auditoinnin jälleen kirkkaasti. Kehittämiskohteena auditointiraportissa mainitaan uusien vaatimusten raportoinnin kehittämistä.

Lappset valmistaa tuotteita Rovaniemen tehtaalla pääosin puusta. Puuraaka-aineen hankintaan liittyvä PEFC CoC (Chain of Custody, alkuperäketjun hallintaa osoittava sertifiointi) on voimassa 27.6.2019 saakka. Tuottajavastuun mukaisesti Lappset kierrättää pakkausmateriaalin tuotantolaitoksissaan RINKI-vaatimuksia noudattaen.

Kiwa Inspectan auditoinnissa huomioitiin erityisesti tuotantolaitosten siisteys ja suojavälineiden käyttö, mitkä vahvistavat työturvallisuutta entisestään. Reklamaatioiden käsittelyprosessi on parantunut merkittävästi. Auditoinnissa todettiin lisäksi, että Lappsetin sisäiset ja toimittajien auditoinnit toimivat hyvin sekä tuottavat kehitysehdotuksia.

Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmien toimivuutta, puun hankintaketjun hallintaa osoittava PEFC-sertifikaatti ja RINKI-pakkausmateriaalin kierrätyssertifikaatti löytyvät nettisivuiltamme

Lisätietoja:
- Timo Vanhapiha, Laatu- ja ympäristöpäällikkö, etunimi.sukunimi@lappset.com
- Tuomo Vaarala, Laatuinsinööri, etunimi.sukunimi@lappset.com