Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
12.6.2019

Lappsetin Virossa sijaitsevan tehtaan laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät auditoitiin uusien vaatimusten mukaisesti

Lappset Estonia Factory in Tallinn.jpg Lappsetin tehdas Tallinnassa valmistaa metallisia osia leikki- ja liikuntapaikkavälineisiin sekä metallisia leikkivälinesarjoja. Kiwa Inspectan huhtikuussa 2019 suorittaman laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmien auditoinnin mukaan tehdas toimii erinomaisesti vastaten molempien järjestelmien uusia ja kiristyneitä vaatimuksia.

Lappset Estonia Oü:n Tallinnan tehtaan laatu- ja ympäristöjärjestelmät uudelleenarvioitiin kuluvan vuoden keväällä erinomaisin tuloksin. Huhtikuun lopussa suoritetun auditoinnin tulos vahvistaa, että Lappset toimii molempien järjestelmien uusien ja entistä kattavampien vaatimusten mukaisesti. Tehtaan korkeatasoinen toimitusvarmuus ja toimitusten laatu nostivat asiakastyytyväisyyttä merkittävästi, raportissa todetaan.

Kiwa Inspectan suorittama auditointi vahvistaa lisäksi, että Viron tehtaalla sisäinen tarkastus on säännöllistä, ja että tehdas toimii jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Esimerkkinä raportissa mainitaan metalliosien maalipinnan paksuuden testaus korroosion osalta ja pakkaustoiminnon kehittäminen osana konsernin vastuullisuustyötä. Tuotantoprosessia ja sen kuormitusta seurataan jatkuvasti hyödyntäen Tableau-järjestelmää. Auditointiraportti toteaa lisäksi, että työturvallisuus on hyvällä tasolla, jota vahvistavat siistit tehdastilat ja suojavälineiden käyttö. Erityisenä positiivisena huomiona raportoinnissa mainittiin jätteiden käsittely ja kierrätys. 

Laadun ja ympäristönhallinnan vaatimukset ovat laajentuneet ja kiristyneet

Laatujärjestelmän uudet vaatimukset sisältävät muun muassa johtamiseen, riskienhallintaan ja mahdollisuuksiin, hankintaketjun johtamiseen sekä organisaation viestintään liittyviä tarkasteluja. Ympäristöjärjestelmän uudet vaatimukset puolestaan liittyvät muun muassa johtamiseen, riskienhallintaan ja mahdollisuuksiin, ympäristönsuojeluun ja -vaikutusten tunnistamiseen liittyviin asioihin.
 
- Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten tarkastelu on huomioitava koko elinkaaren osalta. Muita keskeisiä huomioitavia muutoksia ovat esimerkiksi viestinnän suunnittelu ja ulkoistetut toiminnot, laatuinsinööri Tuomo Vaarala kertoo.

Kiwa Inspectan tekemässä Tallinnan tehdasta koskevassa auditointiraportissa mainitaan kehittämiskohteina tiedonkulun kehittäminen ja ympäristöasioihin liittyvien mittareiden tarkentaminen. 

Laatu ja ympäristö ovat keskeinen osa Lappset-konsernin vastuullisuutta

Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät ovat keskeinen osa Lappset-konsernin vastuullisuutta

ISO 9001-laatujärjestelmän ja ISO 14001-ympäristönhallintajärjestelmän toimivuutta kuvaavat sertifikaatit umpeutuvat kolmen vuoden välein, minkä vuoksi järjestelmät auditoidaan säännöllisin väliajoin riippumattoman ja ulkopuolisen organisaation toimesta.

Laadunvarmistukseen ja ympäristöasioiden huomioimiseen liittyvät sertifikaatit löytyvät nettisivuiltamme. 

Lisätietoja:
- Timo Vanhapiha, Laatu- ja ympäristöpäällikkö, timo.vanhapiha@lappset.com
- Tuomo Vaarala, Laatuinsinööri, tuomo.vaarala@lappset.com