Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
4.10.2017

Lappsetin Viron tehdas auditoitiin onnistuneesti

Lappset Tallinn Factory in Estonia WEB650pxl.jpg Lappset valmistaa Viron tehtaallaan Tallinnassa mm. metallikomponentteja ja metallisia tuotesarjoja. Tehdas läpäisi laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmiä koskevan auditoinnin hyväksytysti.

Lappsetin Viron tehdasta koskevien ISO 9001 laatu- ja 14001 ympäristöjärjestelmien ulkoinen auditointi pidettiin 22.9.2017. Tallinnassa sijaitseva tehdas läpäisi Kiwa Inspecta sertifioinnin toimesta suoritetun auditoinnin hyväksytysti.

Auditointiraportissa todetaan, että Tallinnan tehtaalla on tehty erinomaista kehitystyötä mm. ympäristöasioiden seurannan ja hallinnan tiimoilta. Erityiskiitosta tehdas saa Viron ympäristö- ja työturvallisuusvaatimusten noudattamisesta ja siihen liittyneen auditoinnin hyvistä tuloksista.

Laadun osalta toiminnan kehittäminen on hyvällä tolalla. Tuotteiden laadunvalvontaan on panostettu, mikä näkyy reklamaatioiden vähäisenä määränä.

Työturvallisuuden näkökulma on Tallinnan tehtaalla huomioitu erittäin hyvin. Raportti toteaa tehdasympäristön olevan erittäin siisti ja hyvässä järjestyksessä. Henkilöstön työturvallisuudesta on huolehdittu hyvin. Tallinnan tehdas toimii lean-filosofian mukaisesti, mikä näkyy selkeästi päivittäisen työn käytännöissä. 

Leanin ja siihen kuuluvan 5S-työkalupakin soveltaminen on pisimmällä kokoonpano-osastolla. Vastaavanlaista jatkokehitystyötä on tarkoitus jatkaa myös muilla osastoilla. 

Järjestelmätason kehittämiskohteina auditointiraportti mainitsee mm. valmistautumisen laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmien uusien versioiden mukaisiin vaatimuksiin. Lisäksi raportti suosittelee kehittämään seurantajärjestelmään kuuluvia mittareita. 

Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen ja riippumattoman organisaation toimesta. Auditoinnin suorittaa Kiwa Inspecta.

Lisätietoja:
- Tuomo Vaarala, etunimi.sukunimi@lappset.com, Quality Engineer, M. Eng.