Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
11.12.2019

Lappsetin Rovaniemen tehdas läpäisi ulkoisen auditoinnin erinomaisesti

lappset factory winter.jpg Rovaniemen tehdas toimintaympäristöineen läpäisi Kiwan ulkopuolisen auditoinnin kirkkaasti ilman poikkeamia laatu- ja ympäristönhallintarjärjestelmien sekä PEFC puun alkuperäketjun hallintaan liittyvän prosessin tiimoilta.

Lappset Group Oy:n laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät sekä PEFC puun alkuperäketjun hallintaprosessi auditoitiin Kiwan toimesta lokakuun alussa. Rovaniemen tehdasta ja sen toimintaympäristöä koskeneen ulkoisen arviointiraportin tulokset olivat erinomaiset, eikä arviointitarkastelussa huomattu poikkeamia suhteessa järjestelmien vaatimuksiin. Vastuullisuuteen liittyvät asiat ja niiden kehittäminen nousivat erityisen positiivisesti esiin arviointiraportissa.

Johtamisjärjestelmän arviossa todettiin toimitusvarmuuden kehittyneen positiivisesti, mikä vahvistaa asiakkaiden luottamusta. Harraste- ja kilpaurheiluun keskittyneen Lappset Sport –liiketoiminnan liittäminen teemapuistojen liiketoimintayksikköön, uudeksi projektiliiketoiminnan yksiköksi, katsottiin tuovan projektiluonteisen liiketoiminnan asiakkaille selkeää osaamishyötyä.

Konsernin hankintatoimen arvioinnissa korostui vastuullisuus. Arviointiraportissa todetaan alihankkijoiden luotettavuuden vahvistuneen. Sosiaalisen vastuullisuuden ja laadun huomioiminen alihankintaketjun arvioinnissa sekä sosiaalisen vastuullisuuden vaatimusten sisällyttäminen alihankintasopimuksiin saivat erityiskiitosta ulkopuoliselta arvioitsijalta.

Tuotekehityksen arvioinnissa todetaan, että riskien ja mahdollisuuksien kartoitus on toteutettu kattavasti. Samoin kuin konsernin hankintatoimessa, myös tuotekehityksessä huomioidaan vastuullisuusasiat, kuten hiilijalanjälki, kierrätettävyys ja tuotteiden 10-15 vuoden elinkaari, jotka selkeästi tukevat kestävää kehitystä.

Rovaniemen tehtaan tuotantoprosessin auditoinnissa kiinnitettiin huomioita työntekijöiden lisääntyneeseen sisäiseen työnkiertoon, selkeästi kehittyneeseen sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen, jossa erityisesti päivittäiset ja viikoittaiset tuotantokokoukset edistävät tiimienvälistä tiedonvälitystä. Sitä täydentävät lisäksi tehtaan sisällä olevat tv-näytöt, joiden avulla seurataan mm. työkuormaa reaaliaikaisesti. Tuotantoprosessin kehittämistoimet ovat vahvistaneet erinomaisella tasolla olevaa toimitusvarmuutta, mikä todettiin erityisenä huomiona arviointiraportissa.

Ympäristöluvan uudistamiseen ei Rovaniemen tehtaalla aikaisemmin tehdyn tarkastuskäynnin osalta ole tarvetta, koska ELY:n ympäristönsuojeluyksikkö totesi nykyisen ympäristöluvan olevan voimassa tulevina vuosina. Kiwan arviointiraportti kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin niin sisäisesti kuin alihankkijoiden arvioinnissa. Raportin mukaan Lappsetin tulee kehittää ympäristöasioiden pitkän tähtäimen seurantajärjestelmää.

Vastuullinen puuraaka-aineen hankinta on kunnossa. Arviointiraportti toteaa, että PEFC Chain of Custody (puun alkuperäketjun hallintaa osoittava sertifikaatti) vastaa sille asetettuja vaatimuksia, ja että puutavaran hankintaan liittyvä kirjanpito on hoidettu erinomaisesti. Lisäksi todetaan, että sosiaalisen vastuullisuuden ja siihen sisältyvän työturvallisuuden vaatimukset täyttyvät järjestelmän edellyttämällä tavalla.

ISO 9001 –laatu- ja ISO 14001 –ympäristönhallintajärjestelmien sekä PEFC CoC –puun alkuperäketjun hallintaprosessia koskevat sertifikaatit löytyvät nettisivuiltamme.

Lisätietoja: Tuomo Vaarala, Quality and Sustainability Manager, Global Sourcing, puh. 040 571 3304, tuomo.vaarala@lappset.com