Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
8.5.2015

Lappsetin Risto Ikäheimolle liikuntaneuvoksen arvonimi

Ikäheimo_Risto_WEB650.jpg

Tasavallan Presidentti on tänään 8. toukokuuta 2015 myöntänyt liikuntaneuvoksen arvonimen Lappset Group Oy:ssä elämänuransa tehneelle Risto Ikäheimolle.

Risto Ikäheimo (65) on tehnyt merkittävän elämäntyön veljensä, teollisuusneuvos Antero Ikäheimon h.c. vuonna 1970 perustamassa yrityksessä. Risto Ikäheimo aloitti yli neljä vuosikymmentä kestäneen työuransa rakentamalla ja johtamalla kotimaan myynti- ja markkinointiorganisaatiota ja vastasi myyntiorganisaation luomisesta, asiakassuhteista ja niiden ylläpitämisestä. Kotimaan liiketoiminnan laajentuessa hän keskittyi myyntityöhön ja tärkeimpien asiakassuhteiden hoitamiseen avainasiakasjohtajana. Itsestään hän käytti mieluummin leikkijohtajan titteliä.

Hän on toiminut laaja-alaisen yhdyskuntarakentamisen puolestapuhujana vuosikymmenten ajan. Hänen näkemyksensä mukaan Suomessa kehitetty lähiliikuntapaikka-ajattelu tukee kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointia asuinalueiden, koulujen, päiväkotien ja julkisten puistojen lähistöille sijoitettavien lähiliikuntapaikkojen kautta, joissa suomalaisille tarjotaan mahdollisuudet fyysiseen aktiivisuuteen leikin ja liikunnan muodossa. Risto Ikäheimo on edistänyt tämän ajattelun leviämistä maassamme yhteistyössä mm. liikunta- ja maisema-alan oppilaitosten kanssa seminaarein, luennoin, suunnittelukilpailuin ja opiskelijoille myönnettävien stipendien kautta. Risto Ikäheimon ideoiden ansiosta Lappset Group Oy on jo yli 36 vuoden ajan järjestänyt maisemasuunnittelualan opiskelijoille suunnittelukilpailuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa. Hänen ansiostaan Lappsetin stipendillä palkitaan vuosittain paras Aalto-yliopistossa suoritettu maisema-arkkitehtuurin diplomityö, jonka valinnan suorittaa yliopiston tiedekunta.

Lisäksi Risto Ikäheimo on työuransa aikana myötävaikuttanut kuntien ja kaupunkien eri hallintokuntien välisen yhteistyön lisäämiseen järjestämällä eri hallintokuntien rajat ylittäviä seminaaritapahtumia eri puolilla maatamme.

Eri-ikäisten ihmisten hyvinvointi leikin ja liikunnan kautta on ollut Risto Ikäheimon sydämen asiana koko hänen elämänsä ajan. Itsekin monipuolisesti liikuntaa edelleen harrastavana hän on Lappsetin kautta sekä henkilökohtaisesti tukenut lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia lukuisin eri tavoin. Iän karttumisen myötä toimenkuvaan tulivat myös ikäihmisten hyvinvointiin liikunnan kautta tulleet ratkaisut, kuten Lappsetin Senior Sport –liikuntavälinemallisto.

Idearikkaana, energisenä ja elämänmyönteisenä tunnettu Risto Ikäheimo on työuransa aikana ollut luomassa lukuisia lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten hyvinvointiin liittyviä tuote- ja palveluratkaisuja, joiden perustalle Lappset Group Oy on voinut rakentaa menestyksensä.

Risto Ikäheimo on syntynyt Pielisensuussa, mutta varttunut Rovaniemellä. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta. Risto Ikäheimo jäi eläkkeelle Lappsetin palveluksesta maaliskuun lopussa.

Lappset onnittelee leikkijohtaja Risto Ikäheimoa mitä lämpimämmin!

 

Lisätietoja: