Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
7.8.2018

Lappset on siirtynyt käyttämään booritonta puunsuojausta

talouskatsaus_18.jpg Vastuullisuus on yksi Lappsetin neljästä arvosta. Ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa jokapäiväistä toimintaamme. Kuluvan vuoden alusta siirryimme käyttämään booritonta puunsuojausta osana ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Kuva: Antti Kurola.

Pieniä ympäristötekoja, joilla on suuri merkitys. Ympäristöystävällisyyden huomioinnissa on monesti kysymys monista pienistä muutoksista ja käytännön teoista, joilla voi olla suuri merkitys. Yksi sellainen on siirtyminen käyttämään booritonta puunsuojausainetta Rovaniemen tehtaalla, ja toinen ottamalla käyttöön sinkitön pohjamaali Viron Tallinnan tehtaalla pinnoitettujen metallituotteiden valmistuksessa.

Pohjoisen mänty sopii erinomaisesti leikkipaikkavälineiden raaka-aineeksi. Männyn käyttöiäksi on arvioitu 10–20 vuotta, kunhan ulkona sijaitsevissa telineissä käytetään suojakäsiteltyä puuta ja ne huolletaan asianmukaisesti. 

Puun elinkaaren pidentymä saavutetaan käyttämällä pientä määrää kuparia vaikuttavana ainesosana suljetussa puunsuojauksen tuotantoprosessissa. Käyttämätön suojausaine palautuu takaisin prosessiin.

Kuluvan vuoden alusta Lappset on ottanut käyttöön uuden boorivapaan puunsuoja-aineen. Uudella puunsuoja-aineella on luonnonvaroja säästävä vaikutus metalliainesosien vähentymisenä suoja-aineessa.

Booritonta puunsuojausainetta on käytetty Lappsetin Rovaniemen tehtaalla puolen vuoden ajan. Aiempiin testituloksiin verrattuna booriton puunsuoja antaa puulle yhtä hyvän suojan kuin aikaisemminkin, nyt vain entistä ympäristöystävällisemmin.

Pulverimaalauskuva - Copy.jpg 

Lappsetin valmistamissa metalliosissa ja metallisissa tuotesarjoissa käytetään sinkitöntä pohjamaalia. Se mahdollistaa mm. pulverimaalauksen yhteydessä ylijäävän maaliaineksin uudelleenkäytön maalausprosessissa ja vähentää maalipulverin hukkaa. Viron tehtaalla valmistettavien komponenttien olosuhdeluokituksen mukainen korroosiokesto pysyy samana kuin aiemmin käytetyllä sinkkipulverimaalilla. Kuva: Lappsetin kuva-arkisto.

Sinkitön pohjamaali pinnoitettujen metallituotteiden valmistuksessa

Tallinnan tehdas aloitti sinkittömän pohjamaalin käytön vuoden 2018 alussa aikaisemmin tehtyjen positiivisten testitulosten perusteella.

Suurin osa Lappsetin tuotteissa olevista metallikomponenteista ja metallisista tuotesarjoista valmistuu Lappsetin omalla Viron tehtaalla. Sinkittömään maalipulveriin siirtyminen tarkoittaa muun muassa sitä, että pulverimaalauksen yhteydessä ylijäävä maaliaines voidaan nyt ottaa talteen ja käyttää uudelleen maalausprosessissa. Ylijäävän maalin uudelleenkäyttö vähentää maalipulverin hukkaa merkittävästi. Metallikomponenttien ja metallituotteiden pintakäsittelyprosessi on siis muuttunut ympäristöystävällisemmäksi, mahdollistaen pulverimaalien täyden kierrätettävyyden.

Asiakkaalle tämä muutos tarkoittaa, että uudella pulverimaalilla saavutetaan vastaavan olosuhdeluokituksen mukainen korroosionkesto kuin aiemmin käytetyllä sinkkipulverimaalilla. Nyt vain merkittävästi ympäristöystävällisemmin tuotettuna. Tuotteen loppukäyttäjälle muutoksella ei ole näkyvää merkitystä. Lappsetin oma LappCoat -pinnoite on toimialansa parhain ja kestävin metallituotteiden pinnoitusjärjestelmä. Lappsetin alihankkijat tulevat siirtymään samaan sinkittömään pohjamaaliin kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja: Tuomo Vaarala, Quality Engineer, M.Eng. tuomo.vaarala@lappset.com