Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
28.5.2019

Lappset lahjoitti lasten liikuntakerhoja järjestävälle Lasten Liikkeelle

Lahjoitus Lasten Liikkeelle 17 05 2019.jpg Laitetaan hyvä kiertämään! Lappset lahjoitti 7 000 euroa lasten ilmaisten liikuntakerhojen tukemiseen Suomen Olympiakomitean Lasten Liikkeelle. Lahjoitus ojennettiin liiketoimintajohtaja Mikko Selinille 24. toukokuuta 2019 Yritysmaraton-tapahtuman yhteydessä. Lappsetin puolelta lahjasekin luovuttivat Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Erkki Ikäheimo ja kaupallinen päällikkö Elina Alander. Lappset on kuluvana vuonna lahjoittanut yhteensä 13 000 euroa lasten maksuttomien liikuntaharrastusten tukemiseen. Mikko Selin on kuvassa takarivissä oikealla, vieressään Erkki Ikäheimo ja Elina Alander.

Lappset lahjoitti osan viime vuoden lopun myyntikampanjansa tuotosta valtakunnallisesti toimivalle ja Suomen Olympiakomitean ylläpitämälle Lasten Liikkeelle, joka järjestää ilmaisia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja eri puolella Suomea. Lahjoituksen vastaanotti Mikko Selin Olympiakomiteasta.

- Tulevaisuuden möröt, kaapot, lankiset ja pesoset sekä muiden lajien harrastajat ja huiput luodaan lapsuuden leikeissä. Me Lappsetilla haluamme laittaa hyvän kiertämään ja tukea lasten liikuntaharrastuksia, Pohjoismaiden liiketoimintadivisioonan johtaja Erkki Ikäheimo korostaa.

Kahden pienen lapsen isänä lasten liikunnan tukeminen, harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja sitä kautta sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen ovat Erkki Ikäheimon sydäntä lähellä.

- Tutkimuksista tiedämme, että liikunta tukee oppimista. Liikkuessaan lapset sekä purkavat että saavat energiaa. Leikinomainen liikunta ilman kilpailullisia tavoitteita tuottaa paitsi mielihyvää, opettaa myös vuorovaikutus- ja kanssakäymisen taitoja sekä kasvattaa kuntoa lähes huomaamatta. Kun meillä on leikkiessä ja liikkuessa hauskaa, se vaikuttaa jaksamiseen koulussa ja kotona, Ikäheimo tähdentää.

Liikuntakerhoista apua koulupäivän jälkeiseen yksinäisyyteen

Liikunta on yleisesti katsottuna vähentynyt merkittävästi digitaalisten pelien tultua vahvasti ihmisten arkeen. Tutkimukset osoittavat, että vain kolmasosa lapsista liikkuu terveyden ja kehityksensä kannalta riittävästi. Koulupäivän päätyttyä iltapäivien toimettomuus ja yksinäisyys huolettavat vanhempia. Olympiakomitean käynnistämän Lasten Liikkeen tavoitteena on mahdollistaa liikunnallinen iltapäiväkerho jokaiselle lapselle.

Lasten Liikkeen kerhojen toiminnasta vastaavat paikalliset urheiluseurat ja muut järjestöt, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto, seurakunnat, 4H ja vanhempainyhdistykset. Olympiakomitea auttaa yhdistyksiä kerhojen järjestämisessä. Ohjaajakoulutuksien ja muiden palvelujen lisäksi kerhojen käynnistämistä tuetaan ns. starttirahalla. 

- Lappsetin lahjoitus kohdistuu kerhojen ohjaajakorvauksiin ja sen turvin saamme käyntiin upeat 20 uutta kerhoa, kertoo Mikko Selin Olympiakomiteasta.

Yli 4 000 lasta osallistuu kivaksi kokemaansa kerhotoimintaan

Lasten Liikkeen tukemia liikunnallisia iltapäiväkerhoja on yli 90 paikkakunnalla, ja niihin on osallistunut reilut 4 000 lasta. Mukana on yli 150 koulua. Kerhojen järjestäjinä on yli 140 eri lajien urheiluseuraa ja 40 eri lajia. Tähän mennessä kerhoja on 260, joissa on liikuttu yhteensä 70 000 tuntia. Vuosiksi muunnettuna tuntimäärä vastaa noin kahdeksaa vuotta.

Olympiakomitean saaman palautteen mukaan kerhoihin osallistuvien lasten suhtautuminen liikuntaan on muuttunut positiivisemmaksi. 26 % kerhojen lapsista on lisännyt liikunta-aktiivisuuttaan. Myös sosiaaliset taidot ovat kehittyneet myönteisesti, sillä 27 % osallistuneista lapsista viettää enemmän aikaa kavereidensa kanssa kuin aikaisemmin. Kerhoihin osallistuneista lapsista 9 % on kokenut koulumenestyksensä parantuneen. 82 % osallistuneista pitää liikuntakerhoa kivana.

”Kerhossa oli kivaa. Kerhoja saisi vaan olla enemmän, jotta kaikille halukkaille riittäisi paikkoja”, lasten palautteessa todetaan. 

Viime vuoden myyntikampanjan tuotosta Lappset on lahjoittanut yhteensä 13 000 euroa lasten liikuntaharrastusten tukemiseen. Lappsetin lahjoitti aikaisemmin muun muassa yli 40 000 euroa Uusi Lastensairaala –hankkeelle Lastenklinikoiden Kummit ry:n kautta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on osa Lappset Group Oy:n yhteiskuntavastuuta.

Lisätietoja:
- Erkki Ikäheimo, Johtaja, Pohjoismaiden liiketoiminta, puh. +358 40 535 9962, erkki.ikaheimo@lappset.com
- Mikko Selin, Liiketoimintajohtaja, puh. +358 50596 7086, mikko.selin@olympiakomitea.fi