Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
31.1.2020

Lappset kannustaa Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoita stipendein

08173M_Dash_Parkourmallisto.jpg Lappset kannustaa stipendein Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoita liike-elämän palvelukseen ja kansainvälisyyteen. Monipuolinen kielitaito ja eri kulttuurien tuntemus ovat substanssiosaamisen rinnalla valttikortteja nuorten valmistuneiden hakiessa työelämään. Uteliaisuus ja uuden oppiminen ovat avaimia tulevaisuudessakin hyvien vuorovaikutustaitojen kera. Valokuva: Antti Kurola/Lappsetin kuva-arkisto

Lappset Group tukee Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa opiskelijastipendein ja tunnustuspalkinnolla. Niiden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita hakeutumaan elinkeinoelämän ja kansainvälisen liiketoiminnan palvelukseen. Stipendit ovat osa Lappset-konsernin 50-vuotisjuhlavuoden toimintaa ja yrityksen yhteiskuntavastuullista korkeakouluyhteistyötä.

Lappset on lahjoittanut kaksi tuhatta euroa Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahastoon jaettavaksi eri alojen opinnoissa menestyneille opiskelijoille. Stipendien lahjoittajana Lappset toivoo, että 500 euron suuruiset stipendit jaettaisiin liiketalouden, liikunnan tai fysioterapian ja/tai tekniikan alojen ansioituneille opiskelijoille tunnustuksena menestyksekkäästi laaditusta opinnäytetyöstä osana alempaa tai ylempää amk-tutkintoa.

Stipendi voidaan jakaa opiskelijalle, joka on opinnäytetyössään merkittävällä tavalla edistänyt elinkeinoelämää, esimerkiksi luomalla uuden liiketoimintamallin, innovoimalla uuden liiketoimintaidean, kehittämällä olemassa olevaa liiketoimintaprosessia aikaisempaa toimivammaksi tai muulla tavoin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa uutta tietoa.

Tunnustuspalkinto kannustaa kansainvälistymään, erityispainoa ruotsin kielen osaamisella

Monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat keskeinen osa menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Sen vuoksi Lappset haluaa kannustaa opiskelijoita erityisellä tunnustuspalkinnolla, jonka Lapin ammattikorkeakoulu voi myöntää kansainvälisyyttä ja monipuolista kielitaitoa omaavalle opiskelijalleen.

Kansainvälistymisen tunnustuspalkinto voidaan jakaa opiskelijalle, joka on omalla toiminnallaan ja omissa opinnoissaan laaja-alaisesti sekä aktiivisesti edistänyt kansainvälisyyttä tukevia työelämävalmiuksia, kuten kansainvälisiä viestintä-, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä panostanut opinnoissaan vähintään kolmen eri kielen opintoihin luoden näin valmiuksia toimia kansainvälisessä liiketoiminnassa tai yhteisössä.

Tunnustuspalkinnolla Lappset haluaa painottaa erityisesti ruotsin kielen merkitystä osana monipuolisen kielitaidon yhdistelmää. Ruotsin kielen taito on erityisen tärkeä lähialueellamme, sillä se avaa ovia länsinaapuriimme Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.

Lapin ammattikorkeakoulu rehtori valitsee tunnustuspalkinnon saajat stipendityöryhmän ehdotuksesta.

#lappset50 #vastuullisuus #yhteistyö #opiskelu #korkeakouluyhteistyö

Lisätietoja:
- Rehtori Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu, puh. 040 029 3545, riitta.rissanen@lapinamk.fi
- Talousjohtaja Sinikka Jänkälä, puh.  040 538 0760, sinikka.jankala@lapinamk.fi
- Johanna Ikäheimo, Hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy, johanna.ikaheimo@lappset.com tai
- Irma Kuukasjärvi, Viestintäpäällikkö, Lappset Group Oy, puh. 040 481 4543, irma.kuukasjarvi@lappset.com