Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
4.1.2021

Lappset Groupin tunnustuspalkinnot kahdelle Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijalle

Xing Qianni 2020 Lappset stipendi 16 12 2020.jpg Qianni Xing palkittiin 16. joulukuuta 2020 pidetyssä virtuaalisessa juhlatilaisuudessa Lappset-stipendillä monipuolisesta kielitaidostaan ja kansainvälisyyden edistämisestä opintojensa aikana. Toisen stipendin sai liiketalouden tradenomiopiskelija Jannika Salminen mainosalan vastuullisuutta koskevasta opinnäytetyöstään. Stipendiaatit valitsi Lapin ammattikorkeakoulu.

Palkinnon saivat sairaanhoitaja AMK-tutkintoon valmistunut Qianni Xing ja tradenomiopiskelija Jannika Salminen. Tunnustukset jaettiin 16. joulukuuta 2020 pidetyssä virtuaalisessa juhlatilaisuudessa.

Lappset Group tukee Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa opiskelijastipendein ja tunnustuspalkinnolla. Niiden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita opiskelemaan elinkeinoelämässä ja kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavia taitoja ja osaamista. Stipendit ovat osa Lappset-konsernin 50-vuotisjuhlavuoden toimintaa ja yrityksen yhteiskuntavastuullista korkeakouluyhteistyötä.

500 euron suuruisia stipendejä jaetaan eri alojen ansioituneille opiskelijoille tunnustuksena menestyksekkäästi laaditusta opinnäytetyöstä osana alempaa tai ylempää AMK-tutkintoa.

Kansainvälisyyttä tukeva tunnustuspalkinto
Monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat keskeinen osa menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Sen vuoksi Lappset haluaa kannustaa opiskelijoita erityisellä tunnustuspalkinnolla, jonka Lapin ammattikorkeakoulu voi myöntää kansainvälisyyttä ja monipuolista kielitaitoa omaavalle opiskelijalleen.

Palkinnon sai sairaanhoitaja AMK-tutkintoon valmistunut Qianni Xing, joka on opinnoissaan panostanut usean eri kielen, muun muassa suomen, saksan ja englannin, opintoihin sekä toiminut aktiivisesti ammattikorkeakoulun kansainvälisenä opiskelijalähettiläänä ja kansainvälisessä vapaaehtoistyössä. Toiminnallaan hän on myös edistänyt kiinalaisen kulttuurin tuntemusta sekä korkeakouluyhteisössä että sen ulkopuolella.

Liiketalouden tunnustuspalkinto
Stipendi voidaan myöntää opiskelijalle, jonka opinnäytetyö voi hyödyttää elinkeinoelämää merkittävällä tavalla esimerkiksi luomalla uuden liiketoimintamallin, innovoimalla uuden liiketoimintaidean, kehittämällä olemassa olevaa liiketoimintaprosessia aikaisempaa toimivammaksi tai muulla tavoin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa uutta tietoa.

Liiketalouden tunnustuspalkinnon sai tradenomiopiskelija Jannika Salminen. Hän kartoittaa laadukkaassa ja ajankohtaisessa opinnäytetyössään ilmastonmuutosta mainosalan näkökulmasta sekä kartuttaa ymmärrystä alan vastuusta ja osallisuudesta ilmastonmuutokseen. Opinnäytetyön tuloksena syntyivät ohjeistukset mainosalan yrittäjille, yrityksen johdolle ja työntekijän roolissa toimiville. Jannika Salminen on näin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa tietoa.

Tunnustuspalkintojen saajat valitsi Lapin ammattikorkeakoulun rehtori stipendityöryhmän ehdotuksesta.

Lappset Group Oy lahjoitti osana 50-vuotisjuhlavuoden toimintaansa 2 000 euroa Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahastoon jaettavaksi opinnoissaan menestyneille eri alojen opiskelijoille. Lahjoitus on osa Lappsetin yhteiskuntavastuullista toimintaa ja korkeakouluyhteistyötä. Lapin ammattikorkeakoulu tekee monialaista yhteistyötä Lappset Group Oy:n kanssa. Siihen kuuluvat mm. työharjoittelut, opinnäytetyöt, osaamisen kehittäminen ja erilaiset tuotekehitysprojektit.