Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
15.2.2018

Kiiminkipuiston ideakilpailun voitto ratkesi

WEB Ryhmakuva Kiiminkipuiston ideakilpailun voittajista Viherpaivilla 14022018 Valokuva Eveliina Salmivuori 960_528pxl.jpg Palkintoraati valitsi parhaaksi työksi Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Teo Rinteen ja Emmiina Taivassalon ehdotuksen Hilpakka, joka voitti myös yleisöäänestyksen. Kuvassa vasemmalta Veera Sanaksenaho (Oulun kaupunki), Miika Kyllönen (Jyväskylän yliopisto), Anni-Mari Rajala (Hamk), Sanna Kuula (Hamk), Daniel Falck (Hamk), Lassi-Pekka Risteelä (Lappset), Heikki Pulkkinen (Oulun kaupunki), Emmiina Taivassalo (Hamk), Aarni Mertala (Lappset) , Annakaisa Mättö (Hamk), Eero Kaitainen (Hamk), Ilona Rantala (Hamk), Sari Suomalainenkin (Hamk, opettaja). Valokuva: Eveliina Salmivuori/Lappset Group Oy.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjesti 15.9.2017- 8.1.2018 suunnittelukilpailun yhteistyössä Lappset Group Oy:n kanssa. Kilpailun kohteena oli Oulun alueella sijaitseva Kiimingin urheilukeskuksen alue, joka nimettiin kilpailuun Kiiminkipuistoksi. Ideakilpailu suunnattiin maisema- ja miljöösuunnittelun sekä maisema-arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa ja Virossa. Kilpailuun jätettiin yhteensä 11 kilpailutyötä alan eri oppilaitoksista. Tulokset julkistettiin 14. helmikuuta 2018 Jyväskylän Viherpäivillä. Palkintoraati valitsi voittajaksi Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Teo Rinteen ja Emmiina Taivassalon ehdotuksen 'Hilpakka', joka voitti myös yleisön äänet.

Tasokkaan kilpailun kolme voittajatyötä olivat kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsialaa. Palkintoraati valitsi parhaaksi työksi Teo Rinteen ja Emmiina Taivassalon ehdotuksen Hilpakka, joka voitti myös yleisöäänestyksen. Toiseksi kilpailussa sijoittui Daniel Falckin, Sanna Kuulan ja Anna-Maria Rajalan laatima ehdotus Spektri. Kolmanneksi tuli ehdotus nimeltä Polar Wave, jonka olivat laatineet Eero Kaitainen, Annakaisa Mättö ja Ilona Rantola. Se oli myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoista koostuvan varjoraadin valinta.

Palkintoraati päätti voittajatöiden lisäksi lunastaa Hämeen ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden suunnitteleman kilpailutyön The Code of Kiiminki, jonka olivat laatineet hollantilaisopiskelijat Myrthe Heijstek, Madelon van Winden, Maxime Thenu ja saksalainen Geraldine Bechstein.

Haave uudesta keskusleikkipuistosta siivitti kilpailun järjestämiseen

”Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti alueelle on ollut tarkoitus rakentaa lähivuosina uusi keskusleikkipuisto. Kun tulevan keskusleikkipuiston paikkaa suunniteltiin tarkemmin, huomattiin koko Kiiminkipuiston alueen kaipaavan kasvojen kohotusta. Kilpailun tavoitteena oli laatia ideasuunnitelma, joka kehittäisi aluetta kaikenikäisten ympärivuotisena toimintapuistona. Erityisesti pitkään talveen kaivattiin uusia ideoita ja aktiviteetteja”, kertoo palkintoraadin puheenjohtaja, kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen Oulun kaupungista.

Palkituissa ehdotuksissa korostuivat visuaalisuus, yhtenäisyys ja muotokieli

hilpakka_valmis_webkoko.jpg

Palkintoraadin valinta ja yleisöäänestyksen voittajatyö Hilpakka on Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Teo Rinteen ja Emmiina Taivassalon käsialaa.

Palkintoraadin mukaan voittajatyö ja yleisöäänestyksen voittanut Hilpakka oli visuaalisesti korkeatasoinen, selkeä ja sisälsi hyviä uusia ideoita. Liikuntaympäristönä aluesuunnitelma oli kokonaisvaltainen, vuodenajat ja maisemointi huomioiden. Se sisälsi tarkoin mietityt reitit ja yhteydet sekä monipuolisen liikunnan mahdollistavat, monikäyttöiset ja eri lajeille sopivat tilat, kuten juoksuradan, ylipainehallin sekä tenniskentät. Talviolosuhteista suunnitelmassa oli huomioitu myös hiihto. Suunnitelmassa oli luotu alueelle sen kaipaama oma identiteetti.

spektri_valmis_webkoko.jpg

Toiseksi Kiiminkipuiston ideakilpailussa sijoittui Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ehdotus Spektri, joka on Daniel Falckin, Sanna Kuulan ja Anna-Maija Rajalan käsialaa.

Toiseksi sijoittunut ehdotus Spektri oli palkintoraadin mielestä yhtenäinen kokonaisuus, joka oli suunnitelmana vahva ja kehityskelpoinen. Erityistä kiitosta saivat valaistussuunnittelu ja hiihtolatuyhteys. Suunnitelma sisälsi runsaasti hyviä ideoita liikuntamahdollisuuksien lisäksi myös retkeilyyn ja yhdessäoloon, kuten paviljongin, laavun ja nuotiopaikan. Liikuntamahdollisuuksiin oli sisällytetty jääkiekkokaukalon lisäksi rullaluistelurata. Palkintoraati piti myös kasvivalintoja onnistuneina. Suunnitelmassa oli käytetty mm. punakoivua ja kiiminginangervoa.

polarwave_valmis_uusi_webkoko.jpg

Kolmanneksi sijoittui Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Eero Kaitasen, Annakaisa Mättön ja Ilona Rantalan työ Polar Wave, joka voitti myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen opiskelijoista koostuneen varjoraadin äänet.

Polar Wawe-työ sijoittui palkintoraadin arviossa kolmanneksi ja voitti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen opiskelijoista koostuneen varjoraadin äänet. Palkintoraati arvioi suunnitelman muotokielen sopivan alueelle hyvin. Lisäksi suunnitelmassa oli huomioitu kaikenikäiset käyttäjät. Tasapainorataa ja metsärataa raati piti kivoina ideoina, kuten myös pitkälle mietittyä hulevesien suunnittelua. Raadin mukaan suunnitelma on ulkoilun kannalta toimiva ja harkittu. Talvikäyttö ja valaistuksen suunnittelu kiinnittivät palkintoraadin huomion. Lisäksi suunnitelmasta oli saatu mielenkiintoinen oppimisympäristön ja lasten kannalta.

code_of_kiiminki_valmis_webkoko.jpg
Palkintoraati päätti lunastaa Hämeen ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden tiimin ehdotuksen The Code of Kiiminki . Sen taustalta löytyvät Myrthe Heijstek, Madelon van Winden, Maxime Thenu ja Geraldine Bechstein.

Hämeen ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden laatimassa The Code of Kiiminki –suunnitelmassa oli erityistä muotopuutarha, joka oli saanut muotonsa sarkajaosta. Raadin mukaan näkökulma oli uusi, raikas ja selkeä. Raati piti suunnitelmaa arkkitehtonisesti vahvana ja rohkeana ideana, jossa vapaan luonnon ja rakennetun ympäristön kontrasti oli vahvasti esillä. Alueen keskelle suunniteltu koivukuja oli hauska idea, mutta sen viimeistelyyn olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. 

Ideakilpailu tukee yhdyskuntasuunnittelua

Kiiminkipuiston suunnittelun lähtökohtana oli kehittää alueesta ympärivuotinen toimintapuisto kaikenikäisille. Puistosta tavoitellaan korkeatasoista ja viihtyisää aluetta, jossa liikuntapalvelut ovat monipuoliset ja huomioivat eri käyttäjäryhmät. Suunnittelukilpailua edelsi Oulussa järjestetty Tulevaisuuden oppimisympäristöt -seminaari, jonka yhteydessä opiskelijat pääsivät tutustumaan suunnittelukohteeseen.

Alueen toimintoja sai muokata ja kehittää, mutta pesäpallo- ja jalkapallokentät oli tarkoitus säilyttää nykyisellä sijainnillaan. Alueelle oli toiveena uusi keskusleikkipuisto ja ulkoilureitti, joka voisi toimia talvella hiihtolatuna. Pyöräpysäköintiä tuli lisätä alueelle nykyistä enemmän. Suunnittelussa tuli kiinnittää huomiota mm. sisäänkäyntien kutsuvuuteen ja reittien turvallisuuteen. Erityisesti ideoinnissa on toivottu kiinnitettävän huomiota puiston talvikäyttöön.

Ideakilpailuja yli neljän vuosikymmenen ajan

Lappset on järjestänyt aluesuunnittelukilpailuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa 42 vuoden ajan. Konseptipäällikkö Aarni Mertalan mukaan ideakilpailu tukee kaupunkien, alan oppilaitosten ja yrityksen välistä yhteistyötä sekä antaa alan opiskelijoille kontaktipinnan aitoon suunnittelutehtävään.

”Kilpailukohteiden valinnassa ja -ohjelmissa olemme korostaneet hyvän suunnittelun vaikuttavakuutta yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ikääntyminen, syrjäytymisen estäminen tai liikkumattomuus. Tässä kilpailussa halusimme lisäksi osallistaa opiskelijoita yli tiedekuntarajojen, kun liikuntatieteellisen alan opiskelijat otettiin mukaan arvioimaan ehdotuksia varjoraadin muodossa”, Aarni Mertala sanoo.

Lappset Group Oy on järjestänyt ideakilpailuja yhteistyössä kunta- ja kaupunkiasiakkaiden kanssa vuodesta 1976 lähtien. Seuraava ideakilpailu järjestetään Espoossa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Tutustu tästä kilpailutöihin Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Uutista päivitetty 15.2.2018 klo 12:19 lisäämällä ryhmäkuva ideakilpailun voittajista.
Lisätietoja:

- Palkintoraadin puheenjohtaja: Kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, puh. 044 703 2151, etunimi.sukunimi@ouka.fi
- Palkintoraadin sihteeri: Maisema-arkkitehti Veera Sanaksenaho, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, puh. 044 703 2117, etunimi.sukunimi@ouka.fi
- Konseptipäällikkö Aarni Mertala, Lappset Group Oy, puh. 0400 328 481, etunimi.sukunimi@lappset.com