Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
8.2.2017

Jyväskylän vanhan torin ja Lyseon korttelin ideakilpailun voittajissa säpinää ja valovoimaa

Jyväskylän ideakilpailu 2016 WEB960x720.jpg Jyväskylän kaupungin ja Lappsetin yhteistyössä järjestämä aluesuunnittelun ideakilpailu 2016 on ratkennut. Kuvassa vasemmalta kilpailun perustaja, liikuntaneuvos Risto Ikäheimo, varjoraadin äänestyksen voittanut Essi Mäkinen, kolmanneksi sijoittuneesta Ahjo-työn tiimistä Elina Tiitinen, toisen palkinnon saanut Riikka Leinonen ja ensimmäisen palkinnon voittanut Elina Lindholm sekä Ari Karimäki ja Jaakko Selin Jyväskylän kaupungin edustajina. Valokuva: Eveliina Salmivuori.

Järjestyksessään 41. aluesuunnittelun ideakilpailu on ratkennut. Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa toteutettu maisema-arkkitehtuurin ja –suunnittelun oppilaitoksille suunnattu kilpailu keräsi yhteensä 17 ehdotusta, joista monialainen palkintolautakunta palkitsi voittajana Aalto-yliopiston opiskelija Elina Lindholmin työn ”Särmä”. Yleisöäänestyksen voitti Hämeen ammattikorkeakoulun saksalaisten vaihto-opiskelijoiden tiimi Corinna Klein, Anna Mühlenbeck ja Theresia Krimmer ehdotuksellaan ”Lines of Lights”. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden varjoraati valitsi suosikikseen ehdotuksen ”Sun Square”, jonka suunnitteli Essi Mäkinen. Varjoraati piti ehdotuksen ansioina aukion keskelle sijoitettua aurinkokelloa sekä runsaita nurmikkoalueita ja lähiliikuntapaikkoja.

Toritoiminnan siirtyessä ensi vuonna uudelle toimintapaikalleen avautuu nykyiselle Kauppatorille uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. Vanhan toripaikan tulevalle käytölle etsittiinkin syksyllä käynnistyneessä ja juuri päättyneessä ideakilpailussa raikkaita ja kekseliäitä ideoita erityisesti maisemasuunnittelun näkökulmasta. Torin uuden käyttötarkoituksen lisäksi kilpailussa oli tehtävänä myös tarkastella vieressä olevan Lyseon kortteliin suunnitteilla olevien asuinpihojen ja toiminnallisten kaupunkitilojen erilaisia mahdollisuuksia.

Jyväskylän kaupungin ja Lappset Group Oy:n järjestämä ideakilpailu suunnattiin maisemasuunnittelun opiskelijoille Espoossa, Oulussa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Raaseporissa ja Virossa. Kilpailuehdotuksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 17 kappaletta, joita arvioinut palkintolautakunta koostui monialaisesta joukosta kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen asiantuntijoita. Palkintolautakunta arvioi kilpailun yleistason hyväksi ja totesi kilpailuehdotusten edustavan laajasti erilaisia näkemyksiä urbaanista ja aktiivisesta tulevaisuuden kaupunkitilasta.

”Ehdotusten joukosta löytyi useita maisema-arkkitehtuuriltaan innovatiivisia ja tuoreita, kilpailuohjelman tavoitteita kiitettävästi toteuttavia ratkaisuja”, arvioi palkintolautakuntaan kuuluva kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

Konseptipäällikkö Aarni Mertala Lappsetilta sanoo, että ideakilpailu tukee yrityksen, asiakkaan ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

”Kilpailussa oli mukana yhteiskunnallisesti vaikuttavia kohteita, jotka tarjosivat alan opiskelijoille tilaisuuden soveltaa oppimaansa käytännössä. Tässä kilpailussa halusimme lisäksi osallistaa opiskelijoita yli tiedekuntarajojen, kun liikuntatieteellisen alan opiskelijat otettiin mukaan arvioimaan ehdotuksia varjoraadin muodossa.”

Kokonaisuus ratkaisi voittajan

”Kilpailuehdotusten arvostelussa painotimme suunnitelman yleistä laatua”, kertoo Strömberg ja jatkaa palkintolautakunnan arvostaneen töissä yksityiskohtien virheettömyyden sijaan kokonaisratkaisun toimivuutta. Töiden arvosteluperusteina olivat erityisesti suunnitelman maisema-arkkitehtoninen innovatiivisuus ja tuoreus, keskustaympäristöön sopivan alueidentiteetin luominen ja alueen luonteva liittäminen ydinkeskustaan. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota myös ratkaisujen esteettiseen laatuun ja tilanmuodostukseen, ratkaisujen tekniseen toimivuuteen ja toteuttamiskelpoisuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen ja kestävyyteen. ”Myös vuoden- ja vuorokaudenajat sekä eri ikäryhmät alueen käyttäjinä tuli suunnittelussa ottaa huomioon”, korostaa Strömberg.

Parhaiten kilpailun tavoitteet täytti palkintolautakunnan mielestä ”Särmä”-niminen ehdotus, jonka tekijäksi paljastui Elina Lindholm Aalto-yliopistosta. Tässä ideakilpailun voittaneessa ehdotuksessa vanhalle torille muodostuu hieno urbaani aukiotunnelma, jossa on ainekset kaupunkimaiselle säpinälle. Alueelta löytyy paikkoja niin rentoon oleskeluun kuin liikunnallisille aktiviteeteille. Suunnitelma sulautuu kokonaisuutena hyvin osaksi jo olemassa olevaa keskustaympäristöä.

Toiselle sijalle yltänyttä Riikka Leinosen ”Toriareena”-ehdotusta palkintolautakunta kiitteli vanhan torialueen runsaasta vihreyttämisestä, jossa Harjun metsäympäristön tunnelmaa on tuotu kortteleihin modernilla tavalla. Kolmanneksi sijoittunut Jenni Keravan ja Elina Tiitisen ehdotus, ”Ahjo”, erottautui laadukkailla, kauniilla ja tunnelmallisilla havainnekuvilla. Ehdotuksessa esitettyä interaktiivista valotaidetta pidettiin myös hyvänä idea ja sopivan urbaaniin kaupunkiympäristöön. Kunniamaininnan palkintolautakunta antoi ehdotukselle ”Lines of Lights”, jonka kantavaa ideaa pimeän ajan ympäristöön keskittymisestä pidettiin mielenkiintoisena. Sen takana oli kolmen saksalaisen vaihto-opiskelijan tiimi: Corinna Klein, Anna Mühlenbeck ja Theresia Kimmer.

Varjoraati ja yleisö mukana töitä arvioimassa

Palkintolautakunnan lisäksi töitä arvioi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoista koostunut varjoraati, joka valitsi suosikikseen Essi Mäkisen ehdotuksen ”Sun Square”. Varjoraati piti ehdotuksen ansioina aukion keskelle sijoitettua aurinkokelloa sekä runsaita nurmikkoalueita että lähiliikuntapaikkoja.

Kaupunkilaiset tutustuivat innokkaasti kilpailuehdotuksiin netissä. Verkkokyselyssä kukin pystyi antamaan äänestämään itselle mieleisintä ehdotusta sekä kommentoimaan kilpailutöitä. Suosikkiaan äänesti 1252 henkilöä ja ääniä he antoivat yhteensä 6126 kappaletta. Äänestäjien suuri määrä ja aktiivinen osallistuminen osoittavat, että keskustan kehittäminen ja torialueen tulevaisuus kiinnostavat. Yleisöäänestyksessä selkeäksi suosikiksi nousi 526 äänellä ”Lines of Lights” -niminen ehdotus, jonka kommentoitiin sopivan hyvin Jyväskylään, Valon kaupunkiin. Kilpailutyön takana ovat Hämeen ammattikorkeakoulun saksalaiset vaihto-opiskelijat Corinna Klein, Anna Mühlenbeck ja Theresia Krimmer.

Kilpailusta ideoita vanhan torin jatkosuunnitteluun

Palkitut kilpailuehdotukset toimivat jatkossa vanhan torialueen kehittämisen ideapankkina. Toritoiminnan siirtyessä Asema-aukiolle vuoden 2018 aikana antaa se mahdollisuudet vanhan torialueen kehittämisen käynnistymiselle. Vanhan tori uusi elämä on kytköksissä myös Lyseon korttelin kehittämiseen, mikä osaltaan aikatauluttaa lopullisen toteutuksen ajankohtaa. Torintoiminnan siirryttyä Asema-aukiolle on mahdollista, että vanhan torin alueelle tehdään väliaikaisia toteutuksia ennen lopullisia ratkaisuja.

Näyttely kilpailuehdotuksista Kirkkopuistossa

Palkittuihin ehdotuksiin voi tutustua Jyväskylän keskustassa Kirkkopuistossa 8.2. - 5.3.2017 välisenä aikana. Ehdotuksista on koostettu, Ytimessä -niminen näyttely toteutetaan hyödyntäen uudenlaista näyttelytilaa, lasikonttia, jonka pinnalle työt heijastetaan. Näyttely avataan Kirkkopuistossa keskiviikkona 8.2.2017 kello 15:00, jolloin paikalla kilpailua Jyväskylän kaupungin puolelta koordinoinut kaavoitusarkkitehti Paula Julin, kilpailun perustaja Risto Ikäheimo Lappset Group Oy:stä sekä kilpailun voittajia.

Lappset Group Oy on järjestänyt ideakilpailuja yhteistyössä kunta- ja kaupunkiasiakkaiden kanssa 41 vuoden ajan.

Lisätietoja:
- Kaavoitusarkkitehti Paula Julin, Jyväskylän kaupungin asemakaavoitus, puh. 014 266 7706, etunimi.sukunimi@jkl.fi
- Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupungin asemakaavoitus, puh. 014 266 5060, etunimi.sukunimi@jkl.fi