Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
6.3.2020

Johanna Ikäheimolle korkea-arvoinen ruotsalainen tunnustus

Pohjantähti Ritarikunnan komentajamerkin saaneet vasemmalta Esa Vilmusenaho suurlähettiläs Anders Ahnlid Johanna Ikäheimo ja Peter Holm Valokuva Johan Lindholm Ruotsin suurlähetystö 06 03 2020.jpg Pohjantähden ritarikunnan komentajamerkin saivat Jyväskylän kunniakonsuli Esa Vilmusenaho (kuvassa vasemmalla), Rovaniemen kunniakonsuli Johanna Ikäheimo ja Kokkolan kunniakonsuli Peter Holm. Kunniamerkit luovutti Ruotsin Suomen suurlähettiläs Anders Ahnlid (kuvassa toinen vasemmalta). Valokuva: Johan Lindholm/Ruotsin suurlähetystö.

Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Ruotsin kunniakonsuli Johanna Ikäheimo on saanut korkea-arvoisen ruotsalaisen tunnustuksen, Pohjantähti-ritarikunnan komentajamerkin, ansioistaan Suomen ja Ruotsin välisten suhteiden sekä yhteistyön pitkäaikaisena edistäjänä.

Komentajamerkki luovutettiin hänelle torstaina 5. maaliskuuta 2020 Helsingissä Ruotsin Suomen suurlähetystössä pidetyssä tilaisuudessa. Tunnustuksen luovutti Ruotsin Suomen suurlähettiläs Anders Ahnlid.

Johanna Ikäheimo on toiminut Ruotsin kunniakonsulina 18 vuotta, vuodesta 2002 lähtien. Kunniakonsulin tehtävänä on auttaa Ruotsin kansalaisia ja esimerkiksi Ruotsissa asuvia tai asuneita suomalaisia erinäisissä hallinnollisissa asioissa. Lisäksi kunniakonsulin tehtäviin kuuluu edistää maiden välisiä suhteita, yhteistyötä ja ruotsin kielen asemaa. Maiden välistä yhteistyötä tehdään Ikäheimon luottamustehtävässä työn puolesta lähes päivittäin, koska Lappsetin yksi vanhimmista tytäryhtiöistä sijaitsee Ruotsin Enköpingissä.

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa nimitti Ikäheimon lisäksi Suomen kansalaiset Peter Holmin ja Esa Vilmusenahon Ruotsin Pohjantähden ritarikunnan komentajiksi. Holm toimii Ruotsin kunniakonsulina Kokkolassa ja Vilmusenaho Jyväskylässä.

Kuninkaallinen Pohjantähti-ritarikunta on Ruotsin vanhimpia ritarikuntia. Se perustettiin vuonna 1748 kahden muun ritarikunnan perustamisen yhteydessä. Johanna Ikäheimon saama komentajamerkki perustettiin vuonna 1772. Pohjantähti-ritarikunnan suurmestarina toimii Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa.

Pohjantähden ritarikunnan kunniamerkin voi saada ulkomaalainen, joka on henkilökohtaisella panostuksellaan toiminut Ruotsin tai Ruotsin asian hyväksi. 

Viime vuonna Johanna Ikäheimo sai Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkin elinkeinoelämän edistämisen eteen tekemästään työstä.

Lisätietoja:
- Irma Kuukasjärvi, viestintäpäällikkö, puh. 040 481 4543, irma.kuukasjarvi@lappset.com