Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
23.11.2018

Ebeneser-säätiön tunnustuspalkinto Lappsetille varhaiskasvatuksen eteen tehdystä työstä

Erkki Ikäheimo ja Nasima Razmyar Ebeneser_säätiön tunnustus ja lahjoitus Hki kpk 22 11 2018.jpg Johtaja Erkki Ikäheimo vastaanotti Ebeneser-säätiön tunnustuksen 22. marraskuuta 2018 Helsingissä. Samalla hän laittoi hyvän kiertämää Lappset Group Oy:n puolesta lahjoittamalla palkintosummaa vastaavan määrän Froggy-karuselleja Helsingin kaupungin varhaiskasvatukselle sijoitettaviksi päiväkotien pihoille tai puistoihin. Lahjoituksen vastaanotti kulttuuri- ja vapaa-alan apulaispormestari Nasima Razmyar. Valokuva: Fredrika Visuri.

Ebeneser-säätiö jakaa parillisina vuosina tunnustuspalkinnon lasten hyväksi tehdystä työstä. Vuonna 2018 Ebeneser-säätiön hallitus päätti myöntää tunnustuspalkinnon rovaniemeläiselle Lappset Group Oy:lle ansiokkaasta työstä varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittämisessä.

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt lasten etua ja hyvinvointia. Valintaa palkinnon saajaksi tuki yhtiön kotimaisuus sekä tuotteiden laadukkuus ja monipuolisuus. Valintaa tuki myös näkemys yhtiön toiminnasta eettisenä ja ympäristöystävällisenä yrityksenä sekä pitkä ansiokas työ tuotekehittelyn parissa. Lappset Group Oy:n tuotteet ovat tärkeä orgaaninen osa päiväkotien piharakentamista. Palkinnon luovutti säätiön hallituksen puheenjohtaja Inkeri Ruokonen

Kiitospuheessaan 22. marraskuuta 2018 Helsingissä pidetyssä palkintotilaisuudessa Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Erkki Ikäheimo korosti leikkivälineiden tärkeintä ominaisuutta leikkiarvoa, joka toimii myös välineiden suunnittelun yhtenä kulmakivenä. Hän nosti esiin myös leikin merkityksen lapsen kehityksessä.

- Me ymmärrämme leikin moninaisen merkityksen lapsen kehitykselle. Leikki merkitsee meille perustaa elämäntaitojen oppimiselle. Leikki on yhteispeliä ja jatkuvaa ongelmanratkaisua. Lasten leikki on yllättävän yleismaailmallista. Lapset leikkivät samalla tavalla eri puolilla maailmaa, Ikäheimo sanoi.

Tutkimusten mukaan liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan perusta luodaan varhaislapsuuden leikeissä, motorisen kehityksen kautta. 

- Liikunta tulee leikissä kaupan päälle. Leikki kehittää lapsen motorisia taitoja huomaamatta. Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ovat olennainen osa leikkiä. Niitä tarvitsemme jokapäiväisessä elämässämme niin kotona, työssä kuin vapaa-ajallammekin, Erkki Ikäheimo totesi.

Tuotesuunnittelu tehdään yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa

Tuotteiden suunnittelussa Lappset tekee yhteistyötä merkittävimpien liikuntajärjestöjen ja eri lajien yhdistysten kanssa. 

Teknisten testausten lisäksi Lappsetin tuotteita testaavat aina myös asiantuntijat, erityisesti palautetta kysytään lapsilta. Yhtiö valmistaa laadukkaita, kestäviä ja elinkaareltaan pitkäikäisiä tuotteita, joissa on huomioitu eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. Mallistossa on myös interaktiivisia välineitä, jonka ansiosta yhtiö on edelläkävijä digiajan leikki- ja liikuntaratkaisuissa.

Hyvä kiertämään Helsingin kaupungin varhaiskasvatukseen

Koska Lappset Group Oy on voittoa tuottava yritys, Ebeneser-säätiön hallitus päätti antaa 3 000 euron arvoisen tunnustuspalkinnon palkinto-osan edelleen osoitettavana. Näin tunnustus ansiokkaasta työstä varhaiskasvatuksen hyväksi osoitetaan Lappset Group Oy:lle mutta he saavat itse valita varsinaisen rahapalkinnon saajan ja ohjata varat valitsemaansa kohteeseen. 

- Päätimme lahjoittaa saamamme summan verran Froggy-karuselleja Helsingin kaupungille sijoitettaviksi päiväkoteihin ja puistoihin pienten lasten iloksi, leikiksi ja liikuttamiseksi, Erkki Ikäheimo kertoi.

Helsingin kaupungin puolesta lahjoituksen vastaanotti kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar.

Ebeneser-säätiö edustaa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen historiaa. Hanna Rothman perusti Pohjoismaiden ensimmäisen kansanlastentarhan vuonna 1888 ja aloitti yhdessä Elisabeth Alanderin kanssa lastentarhanopettajien koulutuksen vuonna 1892. Ebeneser-säätiön tarkoituksena on tukea varhaiskasvatusta ja vanhemmuutta sekä vaalia lastentarhatyön kulttuurihistoriallista merkitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan ja ylläpitää Lastentarhamuseota ja -arkistoa.

Lappset Group Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys Rovaniemellä. Suomessa he työllistävät noin 200 eri alan ammattilaista. Osalle yhtiön valmistamista välineistä on luovutettu Avainlippu-tunnus, joka varmistaa tuotteiden korkean kotimaisuusasteen. Yhtiön ydinaiheita vastuullisuuden näkökulmasta ovat hyvä hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristöasiat, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimintaan osallistumisen ja yhteisön kehittämisen. Lappset Group Oy luo leikin ja liikunnan elämyksiä kaiken ikäisille.

Lisätietoja: 
- Fredrika Visuri, Amanuenssi, Ebeneser-säätiö, puh. 010 229 0890 / 050 3077 399, etunimi.sukunimi@ebeneser.fi
www.ebeneser.fi www.lastentarhamuseo.fi
- Erkki Ikäheimo, Johtaja, Pohjoismaiden liiketoimintadivisioona, puh. 040 535 9962, etunimi.sukunimi@lappset.com
www.lappset.fi #lappset @LappsetGroup