Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Toimitus

Toimitukset rahtivapaasti Suomessa

Lappsetin leikkipaikka- ja liikuntavälineet sekä puisto- ja kadunkalusteet toimitetaan osina ja elementteinä, joiden mukana seuraavat:

» lähetyslistat

» pystytys- ja kokoamisohjeet

» tarkastus- ja huolto-ohjeet

 

Lappset-tuotteet on suunniteltu tehokkaan tilankäytön ja kuljetettavuuden vaatimusten mukaisesti. Pakkaukset ovat kuormalavoilla, mikä nopeuttaa lastausta ja käsittelyä sekä vähentää oleellisesti kuljetusvaurioita ja -kustannuksia. 

 

Kokoamisohjeet

Jokaisen Lappset -tuotteen mukana on selkeät pystytys- ja kokoamisohjeet. Tuotteeseen kuuluvat osat on selvästi numeroitu, jotta kokoaminen olisi mahdollisimman helppoa. Kuvallisista kokoamisohjeista löydät tarvittavan tiedon toimituksen sisällöstä.


Alusta

EN-standardien mukaan leikki- ja liikuntapaikkavälineet tulee pystyttää alustalle, jonka kriittinen putoamiskorkeus vastaa tuotteen putoamiskorkeutta. Irtomateriaaleja kuten 0,2–2 mm raekokoista hiekkaa tai 2–8 mm raekokoista soraa käytettäessä vaadittu kerrospaksuus vaihtelee 25–40 cm:n välillä. Rouhekumista valmistetut turvalaatat ovat helposti puhdistettava vaihtoehto turva-alustaksi. Nurmikolle voi asentaa tuotteita, joiden putoamiskorkeus on korkeintaan 1 m.

Putoamistila on pohjakuvissa esitetyn iskua vaimentavan alustan lisäksi vähintään 150 cm tuotteen niiden osien ympärillä, joiden päälle käyttäjä pääsee. Tätä tilaa koskien voi olla maakohtaisia vaatimuksia. Useimmissa maissa tässä tilassa saa olla sellaisia kohteita, jotka eivät ole sekä teräviä että kovia, kuten esimerkiksi leikattu kivi tai rosoinen kanto.

Tarkempaa tietoa turva-alustoista toimitetaan tuotteen asennusohjeen mukana

 

Turvaetäisyydet

Kunkin tuotteen turvaetäisyys selviää kokoamisohjeen pohjapiirustuksista. Koska tuote voi muuttua hieman kuvaston voimassaolon aikana, tulee asennuksen yhteydessä turvaetäisyydet tehdä aina tuotteen mukana toimitettavan asennusohjeen mukaisesti. Lappsetin nettisivuilta löytyvät myös aina ajan tasalla olevat dokumentit.

Perustus

Vakiona leikki- ja liikuntapaikkavälineet toimitetaan syväperusteisina. Vaihtoehtoisesti tuotteet voidaan asentaa pintaperusteisina. Pintaperustusvaihtoehto on ilmoitettava tilauksen yhteydessä. Leikkivälineet sekä muut varusteet tulee olla kiinnitettynä alustaan kiinteästi. Kalusteet voidaan kiinnittää maahan myös erikseen tilattavien ankkurointirautojen avulla. Perinteisiä betonivaluja tarvitaan vain poikkeustapauksissa. Perustamistavat ilmenevät kunkin tuotteen asennusohjeessa ja tuotekortissa. 
Asennus ja huolto

Asennus

Asennuksessa on noudatettava tuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.

Ennen tuotteiden asennusta on tärkeää tutustua tuotteen asennusohjeisiin. Välineet tulee koota ja asentaa työmaalla valmistajan ohjeiden mukaan. Tuotteen asennusohjeissa mainittuja turvaetäisyyksiä on noudatettava.

 Leikki- ja liikuntavälineiden korkeusaseman ja perustusten syvyyden on oltava työselostuksen mukaisia. Pystysuorien osien tulee olla pystysuorassa ja vaakasuorien vaakasuorassa, muutoin tietyt välineisiin suunnitellut kallistukset saattavat olla turvallisuusnormien vastaisia. Mikäli asennusohjeissa mainittuja turvaetäisyyksiä ei noudateta, asentaja voi joutua vastaamaan ja korvaamaan mahdolliset loukkaantumiset, jotka ovat johtuneet turvaetäisyyksien laiminlyönneistä.

 

Tuotteen luovutus

Ennen leikki- ja liikuntapaikan käyttöönottoa tulee suorittaa käyttöönottotarkastus. Tilausvahvistuksen tai toimituksen mukana tulevat käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja kokoamisohje, jotka helpottavat leikki- ja liikuntapaikan turvallisuuden ja oikeellisuuden tarkistusta. Muista, että pääsy alueelle tulee estää, kunnes leikki- tai liikuntapaikka on valmis ja turvallinen! 

Toimitusehdot

Hinnat sisältävät kuljetusvakuutuksen ja rahdin. Jos tilauksen arvo on alle 300 €, veloitamme pientoimituslisän 20 €.  Tuotteiden toimitukseen sovelletaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja sopimusehtoja (RYHT 2000). Tuotteet toimitetaan vapaasti autossa asiakkaalla. Asiakasta pyydetään järjestämään hyvissä ajoin tarvittava lastin purkukalusto kuljetuksen odotusajan kulujen välttämiseksi. Toimituspuutteet tai kuljetusvauriot on ilmoitettava pakkausta purettaessa, viimeistään 7 vrk kuluttua tavaran vastaanotosta.

Toimitusaikaa voi viivästyttää kerran (enintään yhden kuukauden), viimeistään kuitenkin viisi (5) arkipäivää ennen vahvistettua lähetyspäivää tehtaalta.

Tarkastus ja huolto

Leikki- ja liikuntapaikkavälineiden turvallisuuteen vaikuttavat

» oikea pystytys, johon liittyy käyttöönottotarkastus

» oikea alusta

» säännöllinen huolto

 

Lappset Huoltokäsikirjaa apuna käyttäen voit toteuttaa määräaikaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet. Näin varmistat alueen jatkuvan turvallisuuden. Ota huomioon leikki- tai liikuntapaikan käyttöaste ja vandalisminalttius laatiessasi tarkastus- ja huoltosuunnitelmaa. Dokumentoi ja arkistoi tarkastus- ja huoltotoimenpiteet. Muista, että pääsy alueelle tulee estää, mikäli se ei ole turvallinen puutteellisen huollon vuoksi.

Lisätietoja Lappset PlayCare -palveluista saat yhteyshenkilöltäsi, palveluvastaavalta puh. 0207 750 100 tai PlayCare:n omilta nettisivuilta

https://www.playcare.fi/

 

Tilausohjeet

Voit tehdä tilaukset kirjeellä, faxilla, sähköpostilla tai puhelimitse. Mikäli soitat, pyydä yhteys myyntiin. Muutosohjeet vakiotuotteisiin pyydämme lähettämään kirjallisena.

 

Toimitustiedustelut

Jos olet jo tilannut ja haluat tietää tarkempaa toimitustapaa tai -aikaa tai sinulla on jotain huomauttamista toimituksen suhteen, soita 0207 750 100 ja pyydä yhteys lähettämöön tai varastoon. 

Toimitusaika

Toimitusaika on 2–8 viikkoa tilausajankohdasta ja tuotteista riippuen. Vakiotuotteiden tilauksen suorittaminen hyvissä ajoin, viimeistään noin 4 viikkoa ennen tarveajankohtaa, varmistaa tavaran saatavuuden ja edullisuuden myös huippusesongin aikana. Kauden aikana esiteltyjen uutuustuotteiden toimitusaika on normaalisti noin 8 viikkoa.

 

Tuotemuutokset

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti kansainväliset turvallisuus- ja laatustandardit huomioiden. Tämän vuoksi pidätämme oikeudet tuote- ja hintamuutoksiin.

 

Patentit ja mallisuojaukset

Lappset Group Oy:llä on voimassaolevia patentti- ja mallisuojauksia välineistään. Tekijänoikeudet pidätetään.

PlayCare
Tutustu palveluvalikoimaan