Lappset sertifikaatit

Lappsetin valmistamille tuotteille on myönnetty tuoteturvallisuutta osoittavat sertifikaatit, joihin voit tutustua alla olevien pienkuvakkeiden kautta. Pienkuvaketta suurentamalla näet ao. sertifikaatin sisällön. Tuotteiden sertifikaatit löydät myös tuotehausta, tuotteen ladattavista dokumenteista,

Lappsetin laatujärjestelmää ja ympäristönhallintajärjestelmää sekä puun alkuperäketjun hallintaa (PEFC CoC) osoittavat sertifikaatit löydät alempana.