• Taloudellinen vakavaraisuus luo pohjan yrityksen toiminnan sekä sen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiselle, investoinneille ja kasvulle.
  • Taloudenpidossaan Lappset noudattaa kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, asetuksia ja muita määräyksiä/suosituksia.

  • Lappset on vakavarainen yritys, jolle on myönnetty AAA-luottoluokitus ja se on luokiteltu luotettavimpien suomalaisyritysten joukkoon (matala riskiluokitus).

  • Lappset noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa.