Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia.
 • Emme hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyövoiman käyttöä missään muodossa omassa toiminnassamme emmekä hankintaketjuumme kuuluvien toiminnassa.
 • Kunnioitamme ao. maassa voimassa olevia työaika- ja työvoimalakeja sekä asetuksia.
 • Huolehdimme henkilöstön työturvallisuudesta työsuojelulainsäädännön ja konsernin työsuojeluohjelman mukaisesti.
 • Seuraamme työturvallisuutta päivittäin vihreä risti –seuranta- ja mittausjärjestelmän avulla tuotantotiloissa. 
 • Meillä on koko henkilöstön kattava bonusjärjestelmä.
 • Olemme mukana kehittämässä yhteiskuntaa ja vahvistamassa eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia luomalla leikkiin, liikuntaan ja yhdessäoloon kannustavia tuoteratkaisuja.
 • Edellytämme merkittävimmiltä alihankkijoiltamme sitoutumista ISO 26000 yhteiskuntavastuun suosituksiin (ks. alempana).
 • Teemme yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa monin eri tavoin, kuten tutkimukset, opinnäytetyöt, luennointi, harjoittelumahdollisuudet, vierailut ja tutustumiskäynnit sekä erilaiset tuotekehitykseen ja palvelumuotoiluun liittyvät yhteistyöprojektit. Lisäksi järjestämme vuosittain aluesuunnittelukilpailun yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja palkitsemme stipendillä vuoden parhaan maisema-alan arkkitehtuurin diplomityön.
 • Osallistumme alueelliseen kehittämiseen yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa mm. erilaisten yhteistyöjärjestöjen kautta.
 • Olemme mukana toimialamme kansainvälisessä järjestössä (FEPI, Federation of Playground Industry) ja tuotteiden turvallisuutta edistävässä standardisoimistyössä.
 • Olemme tukeneet lasten ja nuorten harrastustoimintaa vuosikymmenien ajan mm. paikallisten urheiluseurojen kautta. Periaatteisiimme kuuluu lahjoittaa 1-2 % liikevoitosta yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
 • Teemme yhteistyötä valtakunnallisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien järjestöjen kanssa, kuten esim. Valo ry ja WAU ry.
 • Toimintamme perustuu kaiken ikäisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Huomioimme useiden tuotteiden suunnittelussa myös erilaisia rajoitteita omaavien ihmisten tarpeet (Design for All, Inclusive Design).
 • Olemme pohjoiseen toimintaympäristöön sitoutunut perheyritys. Toimintamme on pitkäjänteistä, mikä vahvistaa hyvinvoinnin kumuloitumisen ympäröivään yhteiskuntaan.

Lue lisää SFS ISO 26000 standardista