Lappset Group Oy noudattaa toiminnassaan yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO 26000 ohjeisiin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden alueilla. ISO 26000:n yhteydessä on huomioitava, että standardi ei ole sertifioitavissa samalla tavalla kuin laatu- ja ympäristönhallintastandardit ISO 9001 ja ISO 14001.

Lappset Group Oy:ssä vastuullisuus merkitsee lakien, asetusten ja kansainvälisten sopimusten ja suositusten sekä ay-liikkeen ja yrityksen välisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden noudattamista. Lappset on toiminnassaan sitoutunut edistämään kestävää kehitystä.

 Vastuullisuuden ydinaiheet ovat yrityksen hyvä hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristön, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat (kuten esim. tuoteturvallisuus) sekä yhteisön toimintaan osallistumisen ja yhteisön kehittämisen.