Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

Lappset Group Oy noudattaa toiminnassaan yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO 26000 ohjeisiin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden alueilla. ISO 26000:n yhteydessä on huomioitava, että standardi ei ole sertifioitavissa samalla tavalla kuin laatu- ja ympäristönhallintastandardit ISO 9001 ja ISO 14001.

Lappset Group Oy:ssä vastuullisuus merkitsee lakien, asetusten ja kansainvälisten sopimusten ja suositusten sekä ay-liikkeen ja yrityksen välisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden noudattamista. Lappset on toiminnassaan sitoutunut edistämään kestävää kehitystä.

 Vastuullisuuden ydinaiheet ovat yrityksen hyvä hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristön, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat (kuten esim. tuoteturvallisuus) sekä yhteisön toimintaan osallistumisen ja yhteisön kehittämisen.