Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
#lappset @lappsetgroup
24.3.2019
Lappset on solminut maailman johtavan ylipainehallivalmistaja Duolin kanssa merkittävän yhteistyön. Jatkossa Lappset vastaa yksinoikeudella Suomessa ja Ruotsissa niin yksittäisten hallien toimituksista kuin kokonaisurakoistakin. Samalla yhtiöt ovat yhdistäneet osaamisensa kokonaan uudenlaisen ylipainehallikonseptin tuomiseksi markkinoille.
20.3.2019
Lappset Group -konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti tilikaudella 2018. Konsernin liikevaihto nousi 63,5 miljoonaan euroon (50,8 MEUR vuonna 2017), kasvua 25 % edellisvuoteen verrattuna. Konsernin kaikki kolme liiketoimintadivisioonaa ylittivät myyntitavoitteensa. Konsernin liikevoitto tilikaudella 2018 oli 2,9 miljoonaa euroa, 4,5 % liikevaihdosta, (3,1 MEUR 2017). Liikevoiton pienentyminen johtui lähinnä henkilöstökustannusten noususta ja urakointiin liittyneistä kannattavuushaasteista. Konsernin omavaraisuusaste oli 56,1 %.