Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

Dash Parkourin muotoilu: Holistinen tuotekehitysprojekti

Muotoilu on empaattinen tapa ajatella ja työskennellä. Lappsetin Concept Designer Miikka Laakso kertoo, miten Dash Parkourin suunnittelu- ja muotoiluprosessi eteni

Empaattinen ymmärtää, ettei ymmärrä

Muotoilu on empaattinen tapa ajatella ja työskennellä ja ainakin meidän alallamme, muotoilija on eri näkökulmien yhteensovittaja ja välikäsi. Muotoilijan on ymmärrettävä oman aiheensa osa-alueet kattavasti ollakseen todella onnistunut työssään. Enkä puhu nyt vain loppukäyttäjistä; meidän on ymmärrettävä meidän omaa tiimiämme, sekä muita projektin sidosryhmiä. Kun opimme tuntemaan heidän tavoitteensa ja näkökulmansa, ymmärrämme me myös samalla, ettei oma näkemyksemme riitä kattamaan likikään kaikkea. Nyt meidän on helpompi auttaa muita ja ohjata sekä omaa, että heidän työtään kohti yhteistä päämäärää.  Tämä on erityisen totta alalla, jolla suunnitellaan tuotteita tai palveluita kulttuurisidonnaiselle yleisölle. Meidän Parkour Dash –tuotekehitysprojektimme viime vuodelta on tästä erinomainen esimerkki ja on antanut meille prosessin varrella monenlaisia mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä ratkottavaksi.

Jotta onnistumme kehittämään toimivan tuotteen kulttuurisidonnaiselle yleisölle, on meidän tunnettava heidät ja heidän kulttuurinsa läpikotaisin. Meidän on tehtävä kattava tutkimus, jossa etsimme ja suodatamme informaatiota kyseisestä kulttuurista ja muokkaamme sen ymmärrettäväksi ja helposti sovellettavaksi konseptiksi, jota käyttäjien on alusta lähtien miellyttävä käyttää ja edustaa.

Kulttuurinen arvostus

Parkour Dash on tuotesarja, joka on syntynyt Parkour-kulttuurista ja muovaantunut sen ohjaamana. Me teimme ensimmäiset viikot tutkimusta ja pidimme parkouraajien ja parkour ammattilaisten kanssa työpajoja, joissa pyrimme syvemmin ymmärtämään kulttuuria, jolle olimme tuotetta suunnittelemassa. Kun aloimme tarkemmin ymmärtää sen tapoja ja arvoja, ymmärsimme myös miten paljon parkouraajat arvostavat lajiaan ja toisiaan lajin sisällä ja ymmärsimme myös, kuinka tärkeää meidän oli osoittaa tuotteellamme ymmärtävämme tämän. Tämän takia arvostus lajia kohtaan onkin tuotteessamme sanattomasti viestitty sen visuaalisen luonnon ja viittauksien kautta. Nämä viittaukset eivät välttämättä aukea lajista tietämättömille muuna kuin visuaalisesti mielenkiintoisena teemoituksena, mutta lajin harrastajille ja ammattilaisille se toivottavasti välittää arvostuksemme kulttuuria ja lajia kohtaan. Vastaavasti lajin harrastajien arvostus meidän tuotettamme kohtaan on kriittisen tärkeää, eikä sitä saavuta, jos tuote ei tunnu heille suunnitellulta tai jos se ei edusta heidän tapojaan ja arvojaan oikealla tavalla.

Tulevaisuuden muotokieli

Kun suunnittelemme tuotetta niin fyysisesti vaativalle ja luovalle lajille kuin Parkour, on sen aukoton käytettävyys elintärkeää. Tämä on erityisen totta, jos aikeenamme on tehdä maailman paras parkour-tuotesarja. Jos haluamme oikeasti päästä tuohon tavoitteeseen, on meidän ymmärrettävä, laskettava ja testattava jok’ikinen senttimetri rakoja, välejä, korkeuksia ja leveyksiä löytääksemme täydellisen yhdistelmän haastetta, intuitiivisuutta ja turvallisuutta. Tämä tuotesarja tulee antamaan käyttäjilleen juurikin tuon; intuitiivisen ja monipuolisen ympäristön sekä uusille harrastajille, että vanhoille parroille, ja kaikille siltä väliltä. Käyttäjien taitotasojen skaalan ollessa erittäin laaja, kuten heidän henkilökohtaisten tyylienkin, on tuotteemme onnistuttava tarjoamaan niistä jokaiselle optimaalinen ympäristö.

Tuotesarjan on oltava visuaalisesti tunnistettava. Maailmassa on satoja erilaisia parkour-laatikoita, joita on täysin mahdoton erottaa toisistaan. Meidän tuotteemme ei tulisi olemaan yksi niistä. Lähdimme ulos, kaduille, Parkourin ”koti-kentälle” ja etsimme ja keräsimme sieltä muotoja ja visuaalisia referenssejä tuotteellemme. Niiden tuominen suunnitteluun työkaluiksi antoi meille hyvän pohjan luoda yhtenäinen, mutta monipuolinen tapa tehdä monenlaisia eri yhdistelmiä ja layoutteja, ilman tarvetta luoda isoa määrää erilaisia tuotteita.

Parkouraajat eivät näe maailmaa samanlailla kuin kaikki muut. Heidän näkökulmastaan seinät, lattiat, kaiteet ja sillat eivät ole vain staattisia arkipäivän rakenteita, vaan interaktiivisia, muuttuvia muotojen sarjoja, jotka jatkuvasti luovat uudenlaisia tapoja harrastaa heidän lajiaan. Tuotteemme vinot kulmat tukevat tätä mielikuvaa, ja kuvastavat parkouraajien tapaa tutkia ympäristöään. Vinot tasot ja kulmat tuovat myös parkouriin erittäin toimivia uudenlaisia ratkaisuja, luoden epätavanomaisia kulmia ja lähestymistapoja, joita perinteisillä laatikkoratkaisuilla ei voi jäljitellä.

Kaiken tämän sulattaminen osaksi suunnitelmaamme ei olisi ikinä onnistunut ilman parkour ammattilaistemme apua. Yksityiskohtien ja ominaisuuksien hiominen paikalleen oli laaja ja monimutkainen urakka, mutta sen arvoa ei voi liikaa alleviivata. Lopputulos puhuu puolestaan; yksinkertainen ja hillitty, mutta yksityiskohdissaan elegantti ja viimeiseen asti hiottu.

dash parkour outdoor sport equipment
Dash parkour pääteema
Dash Parkour pääteemat ja muraalit

Kulttuurin muovaama ilme

Dash Parkourin visuaalinen ilme alkaa kaduilta, yhdistyen moderniin, geometriseen muotokieleen. Muodot ja materiaalien tuntuma on tuotu kaduilta, luoden tuotteelle uppoavan, monumentaalimaisen tunteen. Tämä tuo tuotteen ympäristölle urbaanin vaikutelman ja ripauksen post-apokalyptista henkeä. Epäloogiset varjot tuotteissa antavat niille epänormaalin ilmeen ja luovat yksinkertaisia optisia illuusioita, herättäen keskustelun tuotteen ja sen oikean varjon välille.

Tuotteen väripaletti on toteutettu rauhallisella harmaalla paletilla. Visuaalinen maailma tuodaan eloon muraaleilla, jotka tuovat murretuilla, mutta energisillä väripaleteillaan eloa muuten harmaaseen värimaailmaan. Muraalien väripaletit, sekä kulttuurinen ja visuaalinen sisältö ovat kaikki ideoitu parkour ammttilaisten kanssa ja briefattu sitten palkatulle graafiselle suunnittelijalle kehitettäväksi ja viimeisteltäväksi. Koska muraalit ovat tuotteemme tärkein yksittäinen visuaalinen elementti, näimme varta vasten vaivaa löytääksemme graafisen suunnittelijan, jonka tyylin ja laadun tiesimme olevan täydellinen matchi tuotteellemme.

Muraalien aiheet ovat syntyneet parkour-maailmasta ja edustavat sitä sen ikonisimmilla ja tunnetuimmilla elementeillään:

  • ’Dame Du Lac’ on parkour maailman tunnetuin ja ikonisin monumentti. Se on kuuluisa hurjista, houkuttelevista muodoistaan, jotka ovat aiheuttaneet ajan saatossa useita onnettomuuksia ja jopa kuolemia. Monumentti onkin tästä syystä ollut suljettu yleisöltä, mutta sinne silti matkustaa parkouraajia ympäri maailman joka vuosi kokeilemaan, josko pääsisivät livahtamaan sisään.
  • ’Kuluneet kengät’ -muraalissa tuomme esiin harmoniset vanhat kengät. Ne ovat hyvin kuluneet, varsinkin parkourille tyypilliseen: tapaan päkiän alta.
  • ’Parkour Pose’ tuo esiin abstraktin hahmon, joka on parkourille tyypillisessä asennossa, hieman rikkonainen urbaani ympäristö taustallaan.
  • ’Abstrakti’ jatkaa ja vie eteenpäin tuotteen alkuperäistä ideaa toistuvista päällekkäisistä muodoista ja optisista illuusioista.

Tuotteen ja sen ympäristön suhde luodaan geometrisillä muodoilla, jotka toimivat tuotteen ”varjoina”. Epäloogiset suunnat ja vinot muodot luovat visuaalisen jatkumon itse tuotteesta ja luovat myös aktiviteetille uuden tason, tarjoten käyttäjille polkuja ja maalitauluja joihin tähdätä.

Kun tämä kaikki on käyty huolella läpi, on meillä käsissämme autenttinen ja voimakas tuote, joka on helposti sovellettava lähes mihin tahansa ympäristöön ja on lähestyttävä ja intuitiivinen kaikille käyttäjäryhmilleen. Se on myös visuaalisesti houkutteleva lajin ulkopuolisille ihmisille, ja antaa sen omistavalle yhteisölle lisäarvoa, tuoden lajin lähemmäksi sitä, ja osaksi paikallista infrastruktuuria.

 

girls exercising blog

Loppusanat

Ollakseen onnistunut tällaisissa projekteissa, ja uskon meidän todellakin olleen, tarvitsemme me lujan ryhmän ammattilaisia, jotka hoitavat jokainen oman osansa työstä ja kuuntelevat ja arvostavat toisiaan. Pitää muistaa, että ammattimaista, kokemuksen tuomaa tietoa ei löydä päivässä, vaikka kuinka googlettaisi. Varsinkaan teoreettista tietoa kulttuurisista siteistä, tavoista ja arvoista. Tällaiset asiat pitää omaksua oman kokemuksen kautta. Jos sinulla ei ole ammattimaista resurssia käytettävissä tämän kaltaiseen taskiin, älä siirrä sitä ”Jarkolle markkinoinnista”, vaan hommaa sellainen!

Kun projektilla on hyvin briefattu ryhmä ammattilaisia, ketterä ja itsevarma projektijohto, sekä tehokas ja osaava ”välikäsi” ohjaamassa eri sidosryhmiä kohti yhteistä päämäärää, tulee se käymään läpi mutkattoman ja avoimen prosessin ja aikaansaamaan uskottavan, kilpailukykyisen tuotteen. Onnekseni voin sanoa, että meille kävi juurikin näin viime vuonna Lappsetilla Dash Parkourin parissa. Olen todella ylpeä työryhmästämme ja aikaansaamastamme tuotteesta.

Miikka Laakso
Miikka Laakso
Miikka Laakso on yksi Lappset Groupin kokeneita Senior Designereita. Hän on valmistunut Lapin Yliopistosta, erikoistuen muotoilun kulttuurisiin ja teoreettisiin osa-alueisiin. Hän on työskennellyt Lappsetilla 6 vuotta ja tuona aikana erilaisten suunnittelutöiden kautta omaksunut laajan ymmärryksen alasta ja muotoilusta sen sisällä.

www.linkedin.com/in/miikka-laakso-789540a7
Aloittaaksesi keskustelun, on markkinointievästeet oltava hyväksyttynä.