Finno teemaleikki

Teema tarjoaa elämänkokemusta ja jännitystä leikkiin

Aikuista joskus ihmetyttää, kuinka sama merirosvolaiva voi houkutella hurjaan leikkiin joka päivä. Teemoihin ja rooleihin eläytymisestä on lapsille hyötyä, jota aikuiset eivät suoraan näe. Teemat tarjoavat nimittäin lapsille identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää aivojumppaa.

Kun erilaiset teemat houkuttelevat lapsia eläytymään, pääsevät he harjoittelemaan omaksumiensa roolien kautta tunteiden kokemista ja ilmaisemista. Rooli- ja teemaleikit harjaannuttavat myös viestintätaitoja ja sosiaalisia kykyjä, sillä niihin kuuluu yleensä useita osallistujia. Teemaleikeillä voikin olla vaikutuksia, jotka kantavat työelämään asti.  

Kaikki Finno teematuotteet
MyDesign
Lue lisää
Lisätietoa
Värit

Lappsetin tuotteiden värimaailma.

Lue lisää
Materiaalit

Lappsetin tuotteiden materiaalitietoa.

Lue lisää
Takuu

Lappsetin tuotteiden takuutiedot.

Lue lisää
Toimitus, asennus ja huolto

Hyödyllistä tietoa Lappsetin tuotteiden toimituksesta, asennuksesta ja huollosta.

Lue lisää