Finno Inclusive Design

Kaikki yhdessä leikkimään!

Julkisissa puistoissa on tärkeää ottaa huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet - myös toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt. Tärkeää on tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin sekä liikuntaan.

Inclusive Design -leikkipuistoista tehdään sellaisia, että niissä on mahdollisimman helppo liikkua ja leikkiä, ja ne rohkaisevat kaikkia lapsia leikkimään yhdessä. Inclusive Design -ominaisuudet on pyritty toteuttamaan siten, että leikkivälineet sopivat mahdollisimman monelle lapselle liikkumis- tai toimimisesteestä riippumatta. Suunnittelussa on otettu huomioon, että kaikille on tarjolla fyysisiä haasteita, eri aisteja stimuloivia toimintoja, sekä mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitoja ja oppia uutta.

Esteettömyys ja saavutettavuus tulee ottaa huomioon leikkivälineiden valinnan lisäksi myös puiston kokonaissuunnittelussa. Inclusive Design -puistoissa esteettömyys ja saavutettavuus taataan esimerkiksi helposti havaittavin kulkureiteitein, väri- ja tummuuskontrasteilla, lisävalaistuksella tai vaikkapa äänimajakoilla. 


Faktoja:

Toimimis- ja liikkumisesteisillä henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joiden kyky liikkua, toimia, suuntautua tai kommunikoida on pysyvästi tai tilapäisesti rajoittunutvamman tai sairauden vuoksi.

Taustalla voi olla monia syitä:

  • Heikkonäköisyys tai sokeus
  • Kuuroutuminen, kuurous, huonokuuloisuus, kuurosokeus ja kuulomonivammaisuus
  • Toimintaa rajoittava, esim. tuki- ja liikuntaelimistön vamma, reumasairaus, cp-vamma, lihastauti, lyhytkasvuisuus jne.
  • Kehitysvammaisuus, johon liittyy usein monivammaisuutta, liikunta-, näkö- ja kuulovammaa

 

Kaikki Finno Inclusive Design tuotteet
Lisätietoa
Värit

Lappsetin tuotteiden värimaailma.

Read more
Materiaalit

Lappsetin tuotteiden materiaalitietoa.

Read more
Takuu

Lappsetin tuotteiden takuutiedot.

Read more
Toimitus, asennus ja huolto

Hyödyllistä tietoa Lappsetin tuotteiden toimituksesta, asennuksesta ja huollosta.

Read more