Lappset Group Oy on vakavarainen suomalainen AA-luottoluokituksen omaava yritys . Tällä sivulla voit perehtyä tarkemmin talouskatsauksiimme.

Y-tunnus ja verkkolaskutusosoite

Säästäthän ympäristöä ja lähetät laskun verkkolaskuna!

Lappset Group Oy:n verkkolaskujen välittäjänä toimii Pagero Oy, jonka välittäjätunnus on 003723609900 tai PAGERO.

Y-tunnus: 9126694-6
Verkkolaskuosoite: 003791266946

Mikäli et pysty tuottamaan sähköistä laskua, voit ottaa käyttöön laskutusportaalin. Lappset Group Oy:lle on avattu laskutusportaali, ja palvelun tuottaa Pagero Oy. Kirjautumis- ja käyttöohjeet sekä yhteystiedot löydät osoitteesta www.pagero.fi/lappset. Laskun tekeminen portaalissa on ilmaista, ja portaalin projektikoodi on FreePortal_Lappset.


Lisätietoa verkkolaskujen lähetyksestä ja verkkolaskuosoitteen tallentamisesta järjestelmäänne saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta, pankistanne tai tilitoimistostanne. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken verkkolaskuosoitteistossa: verkkolasku.tieke.fi.

Talousosastomme auttaa mielellään. Ota yhteyttä!

talous@lappset.com

Talouskatsaus
46,7 MEURLiikevaihto 2016
57,6 %Omavaraisuusaste 2016
1,5 MEURLiikevoitto 2016
Lappset palasi kasvu-uralle

Lappset Group konsernin tulos kääntyi kasvu-uralle vuonna 2016. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ollen 46,7miljoonaa euroa (44,5 MEUR 2015). Tulosta voidaan pitää tyydyttävänä alentuneesta myyntikatteesta huolimatta. Parantuneen tuloksen taustalla on pääosin tilikaudella toteutettu tervehdyttämisohjelma, jonka myötä konsernin kustannusrakenne keveni. Kotimaan liiketoiminta kasvoi merkittävästi sisältäen teemapuistojen liiketoiminnan.

Kansainvälisillä markkinoilla Euroopan julkisen talouden investoinnit jatkuivat alavireisinä, mikä lisäsi hintakilpailua erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopan markkinoilla. Tilikauden 2015 aikana käynnistetyn yt-menettelyn päätyttyä tammikuun alussa 2016 tehtiin päätösten mukaiset toimenpiteet. Tilikauden aikana konsernissa tehtiin suuria uudistuksia emoyhtiön organisaatiorakenteeseen, tuoteportfolioon ja toiminnanohjausjärjestelmään, minkä vuoksi iso osa henkilöstöresursseista kiinnittyi muutosten läpiviemiseen. 

Tilikauden päättyessä konsernin tase oli 26,5 miljoonaa euroa (24,7 miljoonaa euroa 2015). 

Konsernin omavaraisuusaste oli viime vuonna 57,6 % (59,8 % 2015). Liikevoittotavoite ei yltänyt ihan odotuksiin ollen 1,5 miljoonaa euroa (2015 liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa tappiollinen). Yrityksen kassavirta ja likviditeetti olivat edelleen vahvat.