Lappset Group Oy on vakavarainen suomalainen AA-luottoluokituksen omaava yritys . Tällä sivulla voit perehtyä tarkemmin talouskatsauksiimme.

Y-tunnus ja verkkolaskutusosoite

Säästäthän ympäristöä ja lähetät laskun verkkolaskuna!

Lappset Group Oy:n verkkolaskujen välittäjänä toimii Pagero Oy, jonka välittäjätunnus on 003723609900 tai PAGERO.

Y-tunnus: 9126694-6
Verkkolaskuosoite: 003791266946

Mikäli et pysty tuottamaan sähköistä laskua, voit ottaa käyttöön laskutusportaalin. Lappset Group Oy:lle on avattu laskutusportaali, ja palvelun tuottaa Pagero Oy. Kirjautumis- ja käyttöohjeet sekä yhteystiedot löydät osoitteesta www.pagero.fi/lappset. Laskun tekeminen portaalissa on ilmaista, ja portaalin projektikoodi on FreePortal_Lappset.


Lisätietoa verkkolaskujen lähetyksestä ja verkkolaskuosoitteen tallentamisesta järjestelmäänne saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta, pankistanne tai tilitoimistostanne. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken verkkolaskuosoitteistossa: verkkolasku.tieke.fi.

Talousosastomme auttaa mielellään. Ota yhteyttä!

talous@lappset.com

Talouskatsaus
44.5 MEURLiikevaihto 2015
59,8%Omavaraisuusaste 2015
-0,4 MEURLiikevoitto 2015

Vuosi 2015 ei vastannut odotuksia

Lappset Group konserni saavutti odotettua heikomman tuloksen vuonna 2015. Konsernin liikevaihto laski 50,5 MEUR:sta (2014) 44,5 miljoonaan euroon. Tulosta ei voi pitää tyydyttävänä vaikka kustannussäästöjä saavutettiin, myyntikate parani ja myynti kasvoi loppuvuodesta. Vuoden 2015 tilikauden alkupuoli oli odotuksia ja budjetoitua heikompi, mutta loppuvuodesta tilanne kääntyi parempaan. Kevään 2016 tilauskanta on vahva.

Tulokseen vaikutti erityisesti Venäjän viennin voimakas lasku. Pohjoismaista Ruotsiin ja Norjaan suuntautuva vienti kasvoi, samaten vienti Kiinaan lisääntyi voimakkaasti.

Konsernin omavaraisuusaste oli viime vuonna 59,8 % (62,4 % 2015). Liikevoittotavoite jäi edellisvuodesta, ja oli 0,4 miljoonaa euroa tappiollinen (2015 liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa, 4,2 %). Yrityksen kassavirta ja likviditeetti olivat erittäin vahvat.